Tijekom 2018.godine se planira početak razlikovne edukacije za diplomirane savjetovatelje i socioterapeute koja bi obuhvatila sve edukativne razlikovne sadržaje potrebne za postizanje kompetencija psihoterapeuta. Svi diplomirani savjetovatelji i socioterapeuti zainteresirani za tu edukaciju mogu se javiti na edukacije@citis.hr. Pokretanje edukacije ovisi o broju prijavljenih kandidata.