U tijeku je formiranje nove edukativne grupe za edukaciju integrativnih geštalt terapeuta i savjetovatelja/socioterapeuta. Početak grupe je planiran za jesen 2019. Novi izborni seminar za uključivanje u novi ciklus edukacije za integrativnog geštalt psihoterapeuta i savjetovatelja/socioterapeuta će se održati 06.-08. rujna 2019. Seminar će voditi Zdravko Bokulić i Mirjana Šimunović-Škunca.  Broj mjesta je ograničen.

Prijava i detaljnije informacije na edukacije@citis.hr ili na mobitele 091 893 6579 (tajnica CITIS) ili 091 1793 363. 

Izborni seminar / izborna iskustvena radionica, u trajanju od tri dana (ukupno 24 sati) omogućuje da se voditelji i kandidati međusobno upoznaju, da kandidati iskustveno dožive i upoznaju integrativnu geštalt terapiju, te vide je li ovaj terapijski pristup za njih prikladan. Voditelji koji vode radionicu procjenjuju jesu li kandidati prikladni za uključivanje u ovu edukaciju, temeljem uvida u rad na izbornom seminaru, diplome, životopisa i motivacijskog pisma.Konačna odluka o prijemu u edukaciju donosi se na temelju individualnih refleksija i povratnih informacija polaznika radionice, te procjeni i povratnih informacija voditelja. Kriteriji za refleksiju i procjenu su: kapacitet za svijest o sebi i drugima, sposobnost za kontakt s drugima, sposobnost samoprihvaćanja, spremnost na rizik i eksperiment, empatija, emocionalna stabilnost, spremnost na poštivanje integriteta drugih ljudi te sposobnost davanja i primanja povratnih informacija, te motivacija za osobni i profesionalni rast i razvoj. Za edukaciju nisu prikladne osobe koje su bile ili se nalaze na psihijatrijskom liječenju i imaju psihijatrijsku dijagnozu. Izborna radionice nikoga ne obavezuju na nastavak edukacije. Onima koji će se uključiti u edukaciju, izborna radionica ulazi u potrebne sate edukacije.