Najave

citis-ljudi

PLAN EDUKACIJSKIH SEMINARA ZA 2020.

Stručni savjet edukacije je napravio plan tematskih edukacijskih seminara koji će se provesti tijekom 2020.godine. 

Planirano je održavanje dva obvezna seminara, KIBUC-a i dva ciklusa Psihodrame:

1. Seminar "Integrativno gestalt savjetovanje/Dijagnostika", 27.02.-01.03.2020., voditelji: Zdenka Pantić i Ivan Vračić, mjesto održavanja: Zagreb

2. Seminar "Rad s praznom stolicom i rad sa snovima" , rujan/listopad 2020., voditelji: Jürgen Lemke i Ljiljana Igrić

3. Psihodrama, voditelj: Dušan Potkonjak, dva ciklusa: lipanj i studeni 2020.

4. KIBUC, voditelj: Blaž Topolovac, lipanj/srpanj 2020.

5. Vjerojatno je i održavanje seminara "Rad s grupom i grupna dinamika", voditelji: Zdravko Bokulić i Mirjana Šimunović Škunca, lipanj 2020.

Prijava i detaljnije informacije na edukacije@citis.hr ili na mobitele 091 893 6579 (tajnica CITIS) ili 091 1793 363. 

 

13 - Copy

Seminar „RAD NA TIJELU“, 10.-13. listopada 2019.

Seminar Rad na tijelu pod vodstvom Jane Rijavec održat će se od 10. do 13.10.2019. u Zagrebu, u prostorijama CODIM-a Trg Ivana Kukuljevića 1

Seminar je obvezni dio edukacije za socioterapeute/ savjetovatelje i psihoterapeute. Mogu se prijaviti svi zainteresirani psihoterapeuti i edukanti psihoterapije, u okviru edukacije CITIS/IIIGT. Ukoliko ostane slobodnih mjesta mogu se uključiti i terapeuti i edukanti drugih instituta za geštalt terapiju u RH kao i terapeuti i edukanti drugih psihoterapijskih pravaca, kao i drugi stručnjaci iz psihosocijalnog područja.

Seminar je fokusiran na tehnike rada sa tijelom, tehnike uspostavljanja kontakta sa tijelom, prepoznavanju biografskih elemenata te stava, prema sebi i svijetu iz držanja tijela, pokreta. Obrađuju se i terapijske tehnike direktnog rada na tijelu, kada nije moguć terapijski rad kroz verbalni kanal, naročito u situacijama predverbalnih ranih traumatizacija. Sve te koncepte i terapijske tehnike rada s tijelom polaznici prorađuju primarno kroz osobni rad na sebi.

Prijave šaljite na edukacije@citis.hr.

citis-ljudi

Početak novog edukativnog ciklusa za integrativne geštalt psihoterapeute i savjetovatelje/socioterapeute i novi izborni seminar 06.-08.09.2019.

U tijeku je formiranje nove edukativne grupe za edukaciju integrativnih geštalt terapeuta i savjetovatelja/socioterapeuta. Početak grupe je planiran za jesen 2019. Novi izborni seminar za uključivanje u novi ciklus edukacije za integrativnog geštalt psihoterapeuta i savjetovatelja/socioterapeuta će se održati 06.-08. rujna 2019. Seminar će voditi Zdravko Bokulić i Mirjana Šimunović-Škunca.  Broj mjesta je ograničen.

Prijava i detaljnije informacije na edukacije@citis.hr ili na mobitele 091 893 6579 (tajnica CITIS) ili 091 1793 363. 

Izborni seminar / izborna iskustvena radionica, u trajanju od tri dana (ukupno 24 sati) omogućuje da se voditelji i kandidati međusobno upoznaju, da kandidati iskustveno dožive i upoznaju integrativnu geštalt terapiju, te vide je li ovaj terapijski pristup za njih prikladan. Voditelji koji vode radionicu procjenjuju jesu li kandidati prikladni za uključivanje u ovu edukaciju, temeljem uvida u rad na izbornom seminaru, diplome, životopisa i motivacijskog pisma.Konačna odluka o prijemu u edukaciju donosi se na temelju individualnih refleksija i povratnih informacija polaznika radionice, te procjeni i povratnih informacija voditelja. Kriteriji za refleksiju i procjenu su: kapacitet za svijest o sebi i drugima, sposobnost za kontakt s drugima, sposobnost samoprihvaćanja, spremnost na rizik i eksperiment, empatija, emocionalna stabilnost, spremnost na poštivanje integriteta drugih ljudi te sposobnost davanja i primanja povratnih informacija, te motivacija za osobni i profesionalni rast i razvoj. Za edukaciju nisu prikladne osobe koje su bile ili se nalaze na psihijatrijskom liječenju i imaju psihijatrijsku dijagnozu. Izborna radionice nikoga ne obavezuju na nastavak edukacije. Onima koji će se uključiti u edukaciju, izborna radionica ulazi u potrebne sate edukacije.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Seminar „KIBUC (intenzivni seminar)“, 16.-22. lipnja 2019.

KIBUC (intenzivni seminar) pod vodstvom Ravnatelja IIIGT, Blaža Topolovca održat će se od 16. do 22. lipnja 2019. u Glavotoku na otoku Krku (Samostan sv. Marije, Glavotok 74, Malinska). Cijene smještaja su povoljne, broj mjesta je ograničen. Detaljnije informacije možete zatražiti na mail: edukacije@citis.hr, ili na mob. 091 893 6579 (tajnica CITIS)

Čemu služi KIBUC?

Seminar je obvezni dio edukacije za socioterapeute/ savjetovatelje i psihoterapeute. Mogu se prijaviti svi zainteresirani psihoterapeuti i edukanti psihoterapije, u okviru edukacije CITIS/IIIGT. Ukoliko ostane slobodnih mjesta mogu se uključiti i terapeuti i edukanti drugih instituta za geštalt terapiju u RH kao i terapeuti i edukanti drugih psihoterapijskih pravaca, kao i drugi stručnjaci iz psihosocijalnog područja.
KIBUC traje sedam dana. U njemu kandidati imaju mogućnost da se upuste u duboke procese i intenzivni rad na sebi. Kibuc se održava izvan mjesta stalnog boravka polaznika (što podrazumijeva troškove prehrane i smještaja), kao rezidencijalna radionica u grupi koja je izdvojena iz svakodnevne okoline, čime se intenziviraju procesi grupne dinamike, osigurava više vremena za rad u grupi.
Prijave šaljite na edukacije@citis.hr.

citis-vijesti-01

Novi Seminar iz Psihodrame, 30. studenog – 02. prosinca 2018.

Seminar iz Psihodrame pod vodstvom Dušana Potkonjaka, koji se tradicionalno održava jednom godišnje već godinama, održat će se od 30. studenog do 02.. prosinca 2018. u Zagrebu u prostorijama CODIM-a u Španskom., Trg Ivana Kukuljevića 8.

Raspored rada koji šalje Dušan:

petak, 30.11. - 18h ( ako bus kasni 18,30h ) do 22h;  

subota 01.12. - 10-14h , pauza 14-16h., nastavak 16-20h;  

nedjelja 02.12. - 10h-13.30h   , pauza 13,30-14.30h  i 14.30-18h.

Seminar je obvezni dio edukacije za socioterapeute/ savjetovatelje. Mogu se prijaviti svi zainteresirani psihoterapeuti i edukanti psihoterapije, kao i drugi stručnjaci. Cijena seminara bit će određena prema broju članova koji će sudjelovati.

 

Prijave šaljite na edukacije@citis.hr. Broj mjesta je ograničen.

citis-vijesti-05

Nova edukacija za integrativnog geštalt psihoterapeuta i savjetovatelja/socioterapeuta – jesen 2018.

U tijeku je prikupljanje prijava za novu edukacijsku grupu za osposobljavanje za integrativnog geštalt terapeuta i savjetovatelja/socioterapeuta. Jedan dio edukacije će biti zajednički za psihoterapeute i savjetovatelje/socioterapeuteUvjeti za kandidate koji se mogu prijaviti i sve ostalo o edukaciji pogledajte na ovoj web-stranici pod „Edukacija“.

Prijave i sve ostale upite šaljite na edukacije@citis.hr.

Edukacija će početi u jesen 2018. Izborni seminari za edukaciju održat će se u rujnu a po potrebi i u listopadu 2018.

13 - Copy

Seminar „Prvi intervju i dijagnostika“, 18.-21. listopada 2018.

Seminar Prvi intervju i dijagnostika pod vodstvom Zdenke Pantić i mr.sc. Ivana Vračića održat će se od 18. do 21.10.2018. u Zagrebu, mjesto održavanja naknadno.

Seminar je obvezni dio edukacije za socioterapeute/ savjetovatelje i psihoterapeute. Mogu se prijaviti svi zainteresirani psihoterapeuti i edukanti psihoterapije, u okviru edukacije CITIS/IIIGT. Ukoliko ostane slobodnih mjesta mogu se uključiti i terapeuti i edukanti drugih instituta za geštalt terapiju u RH kao i terapeuti i edukanti drugih psihoterapijskih pravaca, kao i drugi stručnjaci iz psihosocijalnog područja.

U ovom seminaru se polaznici upoznaju s općim principima kliničke psihodijagnostike i klasičnim psihopatološkim dijagnostičkim sustavima (DSM-5, ICD-10), kao i pogledima na dijagnostiku u drugim terapijskim pristupima, ističe različitost IGT pristupa dijagnozi od standardnih dijagnostika , pri čemu se naglašava procesni pristup dijagnostici tj. procesualna dijagnostika, u usporedbi s jednokratnim dijagnostičkim postupcima. U drugom dijelu seminara se detaljno upoznaje s principima i tehnikama dijagnostike u IGT: model procesualne dijagnostike, koji se bazira na osnovnim geštaltističkim dijagnostičkim konceptima smetnji samoregulacijskog procesa i kontakt-funkcija, na konceptu intersubjektivne korespondencije terapeuta i klijenta, uzimajući u obzir kontekst i kontinuum. Polaznici kroz rad na sebi, iskustveno osvještavaju da se dijagnoza se ne shvaća kao stanje već kao dinamični proces koji se odvija kroz odnos psihodijagnostičara (terapeuta) i klijenta, pri čemu je klijent ko-dijagnostičar, subjekt i partner savjetovatelju i u savjetodavnom i u dijagnostičkom procesu. Naglašava se da su dijagnostički i savjetodavni/terapijski proces nerazdvojivi, jedan proces (teragnoza). Posebno se obrađuje provođenje prvog intervjua, te tehnike kreativne dijagnostike ličnosti.

Prijave šaljite na edukacije@citis.hr.

citis-vijesti-03

Seminar „Rad s grupom i grupna dinamika“, 28.06.-01.07.2018.

Seminar Rad s grupom i grupna dinamika (grupni proces i analiza grupnog procesa) pod vodstvom Zdravka Bokulića i Mirjane Šimunović Škunca održat će se od 28.06. do 01.07.2018. u Zagrebu, mjesto održavanja naknadno.
Seminar je usmjeren na modele i tehnike savjetodavnog i socioterapijskog rada s grupom i u grupi, grupne procese i grupnu dinamiku te analizu grupnog procesa. Osim individualnog rada u grupi, polaznici vježbaju osjetljivost na procese u grupi i percepciju interakcijskih obrazaca i načini konstruktivnog sučeljavanja sa konfliktima između članova grupe.

Seminar je obvezni dio edukacije za socioterapeute/ savjetovatelje. Mogu se prijaviti svi zainteresirani psihoterapeuti i savjetovatelji, te edukanti, u okviru edukacije CITIS/IIIGT. Ukoliko ostane slobodnih mjesta mogu se uključiti i terapeuti i edukanti drugih instituta za geštalt terapiju u RH kao i terapeuti i edukanti drugih psihoterapijskih pravaca, kao i drugi stručnjaci iz psihosocijalnog područja.

Prijave šaljite na edukacije@citis.hr.