Radionica „Razvojna perspektiva u integrativnoj geštalt terapiji: Bogatstvo treće životne dobi“

Radionica „Razvojna perspektiva u integrativnoj geštalt terapiji: Bogatstvo treće životne dobi“

Organiziramo radionicu „Razvojna perspektiva u integrativnoj geštalt terapiji: Bogatstvo treće životne dobi“, koju će voditi naši edukatori s bogatim iskustvom u radu s osobama treće životne dobi:
Sonja Jirasek, profesor pedagogije i psihoterapeut
Lana Stijepović, dipl. socijalni radnik i supervizor

Voditelji ovako najavljuju svoju radionicu:

Radionica je namijenjena ljudima koji hrabro istražuju životni vijek od početka svjesnosti do bogatstva cjeloživotnog iskustva. U ovom trenutku naglasak će biti na trećoj životnoj dobi. Naime, demografska slika svijeta pokazuje da sve dulje živimo što izaziva potrebu za kvalitetnijim životom. Jedna od potreba je psihoterapijski ili savjetodavni pristup starijim osobama . Na tom putu javljaju mnoge prepreke: od stereotipa i predrasuda potencijalnih klijenata i terapeuta, materijalne nesigurnosti hoćemo li moći plaćati takav oblik zdravstvene zaštite, do teškoća osobnog suočavanja s tom dobi, ma što to značilo za svakog od nas.
Radionica je jedan od mogućih pristupa. Život je toliko bogat i raznolik da ne može stati u jedno viđenje životnog slijeda. Mi smo odlučili pratiti kontinuum razvoja čovjeka u svjetlu privrženosti u različitoj životnoj dobi oslanjajući se na resurse koje smo stvarali tijekom života.

Ova radionica je izborna radionica/seminar (po vlastitom izboru) i edukantima se upisuje u indeks.
Namijenjena je psihoterapeutima i edukantima geštalt terapije ali i psihoterapeutima i edukantima svih drugih psihoterapijskih pravaca kao i svim stručnjacima iz psihosocijalnog područja koje zanima ova tematika.
Radionica se održava u novom terminu - 19.-21. siječnja 2024., u Zagrebu. Satnica je: petak 19.01. 17.00-21.00, subota 20.01. 09.00-20.30 s pauzom za ručak, i nedjelja 21.01. 09.00-13.00.
Cijena je: 150 eura, i uplaćuje se na račun CITIS-a.
Prijave i sve informacije na e-mail citis.zg@gmail.com ili edukacije@citis.hr , ili na mobitel 091 1793 363.

Leave a comment