Stručni savjet edukacije je napravio plan tematskih edukacijskih seminara koji će se provesti tijekom 2020.godine. 

Planirano je održavanje dva obvezna seminara, KIBUC-a i dva ciklusa Psihodrame:

1. Seminar "Integrativno gestalt savjetovanje/Dijagnostika", 27.02.-01.03.2020., voditelji: Zdenka Pantić i Ivan Vračić, mjesto održavanja: Zagreb

2. Seminar "Rad s praznom stolicom i rad sa snovima" , rujan/listopad 2020., voditelji: Jürgen Lemke i Ljiljana Igrić

3. Psihodrama, voditelj: Dušan Potkonjak, dva ciklusa: lipanj i studeni 2020.

4. KIBUC, voditelj: Blaž Topolovac, lipanj/srpanj 2020.

5. Vjerojatno je i održavanje seminara "Rad s grupom i grupna dinamika", voditelji: Zdravko Bokulić i Mirjana Šimunović Škunca, lipanj 2020.

Prijava i detaljnije informacije na edukacije@citis.hr ili na mobitele 091 893 6579 (tajnica CITIS) ili 091 1793 363.