Za jesen 2020. .godine se planira početak razlikovne edukacije za diplomirane savjetovatelje i socioterapeute koja bi obuhvatila sve edukativne razlikovne sadržaje potrebne za postizanje kompetencija psihoterapeuta. Svi diplomirani savjetovatelji i socioterapeuti, koji po svom temeljnom obrazovanju udovoljavaju uvjetima za psihoterapeute (sukladno zakonu o djelatnosti psihoterapije) zainteresirani za tu edukaciju mogu se javiti na edukacije@citis.hr. Grupa je u finalnim fazama formiranja. Početak i tijek edukacije će se odvijati sukladno epidemiološkoj situaciji u RH: Voditeljica edukacije je Mirjana Šimunović Škunca.