Rad u grupi/grupne edukacijske iskustvene radionice – 3. godina – 8. GRUPA - Blaž Topolovac i Ljiljana Igrić - Kontinuirano tijekom 2022. godine:

Rad u grupi/grupne edukacijske iskustvene radionice –1. godina – 9. GRUPA - Zdenka Pantić i Ivan Vračić – kontinuirano do lipnja 2022.

Rad u grupi/grupne edukacijske iskustvene radionice –2. godina – 9. GRUPA - Zdenka Pantić i Ivan Vračić – kontinuirano od rujna 2022. Do lipnja 2023.

Plan seminara:

Siječanj 2022.

1. Teorija (za savjetovatelje-socioterapeute-savjetodavne terapeuta)/Teorija I (za psihoterapeute) – OBVEZNI SEMINAR Ljiljana Igrić - 28.-30.01.2022. (online, preko Zoom-a)

Veljača 2022. 2. Razvojna perspektiva u integrativnoj gestalt terapiji: Rad s djecom, mladima i osobama treće životne dobi – SEMINAR ZA DOEDUKANTE - Sonja Jirasek - 25.-26.02.2022.

Ožujak 2022. 3. Psihoterapijski rad s klijentima u krizi i terapijski rad na četvrtoj razini emocionalne dubinerazini autonomnih tjelesnih reakcija – SEMINAR ZA DOEDUKANTE - Zdenka Pantić i Ivan Vračić - 04.-06.03.2021. 4. Rad s tijelom – OBVEZNI SEMINAR - Jana Rijavec - 17.-20.03.2021.

Travanj 2022. 5. Tjelesno orijentirana psihoterapija za rad s djecom, mladima i odraslima – SEMINAR ZA DOEDUKANTE - Mirjana Šimunović Škunca i Zdravko Bokulić -  01.-03.04.2022. 6. Psihodrama i sociodrama– OBVEZNI SEMINAR - Dušan Potkonjak - 07.-10.04.2022.

Svibanj 2022. 7. Očevi i kćeri – IZBORNI SEMINAR –Blaž Topolovac, Sonja Jirasek - 19.-22.05.2022.

Lipanj 2022. 8. Krizne intervencije – OBVEZNI SEMINAR - Zdenka Pantić i Ivan Vračić - 02.-05.06.2022.     

Srpanj 2022. 9. KIBUTZ (Intenzivni seminar), Fužine - Blaž Topolovac i Ivan Vračić - 24.-30.07.2022.

Rujan 2022. 10. Seksualnost – IZBORNI SEMINAR - Jürgen Lemke - 15.-18.09.2022. 11. Rad s grupom i grupna dinamika – OBVEZNI SEMINAR - Mirjana Šimunović-Škunca i Zdravko Bokulić – 22.-25.09.2022. 

Listopad 2022. 12. IGT pristup u radu s klijentima sa somatskim i onkološkim bolestima– IZBORNI SEMINAR - Nikica Hamer Vidmar - 21.-23.10.2022.

Studeni 2022.

13. IGT pristup u organizacijama, institucijama i zajednicama/ GESTALT COACHING - izborni seminar - Velimir Dugandžić - 11.-13.11.2022. 14. 1. izborni/pripremni seminar za edukaciju iz integrativne gestalt terapije – 10. edukacijska grupa -25.-27.11.2022.

Prosinac 2022. 15. Teorija II (edukanti za psihoterapeute) – OBVEZNI SEMINAR- Ljiljana Igrić – ODGAĐA SE ZA 2023. GODINU

2023.

Siječanj 2023. 1. KREATIVNA SREDSTVA  – obvezni seminar - Zdenka Pantić I Matko Petrić - 19.-22.01.2023.

2. 2. izborni/pripremni seminar za edukaciju iz integrativne gestalt terapije – 10. edukacijska grupa -27.-29.01.2023.

Veljača 2023. 2. METAFORE  – izborni seminar - Tomaž Flajs - 10.-12.02.2023.

3. DIJAGNOSTIKA/INTEGRATIVNO GEŠTALT SAVJETOVANJE  – obvezni seminar - Zdenka Pantić i Ivan Vračić - 16.-19.02.2023.

Ožujak 2023.

4. RAD SA SNOVIMA I PRAZNA STOLICA  – obvezni seminar - Jürgen Lemke i Ljiljana Igrić - 16.-19.03.2023.

NAPOMENA: prioritet u prijavi za seminare imaju edukanti CITIS-a. Na većinu seminara s liste mogu se prijaviti i    edukanti drugih geštalt edukacijskih centara (instituta), kao i edukanti drugih psihoterapijskih pravaca, i drugi stručnjaci iz psihosocijalnog područja - ukoliko ostane slobodnih mjesta.