3 prosinca, 2023

10. grupa- kraj prve godine

10. edukacijska grupa završila prvu godinu

10. edukacijska grupa je 26.-29. listopada 2023. imala zadnju grupnu iskustvenu edukacijsku radionicu 1. godine, čime je završila prvu godinu edukacije iz integrativne geštalt terapije.

1. godinu su uspješno završili Lucija Azinović Rebić, Ivona Bajsić, Jasna Bubić, Stela Demirović, Ivana Devčić, Nikica Gotovac, Nađa Higl Boharević, Jehona Krasniqi Morvaj, Petra Kreković Pizent, Darko Pevec, Jelena Posavec Smilović, Vesna Radošević, Zrinka Sever, Nina Šegota, Marko Štrlek, Anamarija Vučković, Tomislav Zec, Marija Žabica i Lucija Živković.

Ponosni voditelji:  Ljiljana Igrić i Ivan Vračić.

9. grupa - kraj 2. godine

9. edukacijska grupa završila drugu godinu

9. edukacijska grupa je 04.-07.svibnja 2023. imala zadnju grupnu iskustvenu edukacijsku radionicu 2. godine, čime je završila drugu godinu edukacije iz integrativne geštalt terapije.

2. godinu su uspješno završili Barbara Benkovič, Maja Bujas, Petra Chelfi, Mirena Franceković, Ana Horvatek, Augustin Knežić, Nevena Kučer, Domagoj Lipošinović, Dora Medić, Jelena Obad, Iva Paska, Marija Pavić, Dajana Toumeh Ravlija.

Ponosni voditelji:  Zdenka Pantić i Ivan Vračić.