Vijesti

citis-slider-14-winding-road-through-meadows-of-mountain-range-PVNQP9W

PLAN EDUKACIJE U 2024. GODINI

NAPOMENA: prioritet u prijavi za seminare imaju edukanti CITIS-a. Na većinu seminara s liste mogu se prijaviti i edukanti drugih geštalt edukacijskih centara (instituta), kao i edukanti drugih psihoterapijskih pravaca, i drugi stručnjaci iz psihosocijalnog područja - ukoliko ostane slobodnih mjesta.

IMG-20230719-WA0000

Radionica „Razvojna perspektiva u integrativnoj geštalt terapiji: Bogatstvo treće životne dobi“

Organiziramo radionicu „Razvojna perspektiva u integrativnoj geštalt terapiji: Bogatstvo treće životne dobi“, koju će voditi naši edukatori s bogatim iskustvom u radu s osobama treće životne dobi:
Sonja Jirasek, profesor pedagogije i psihoterapeut
Lana Stijepović, dipl. socijalni radnik i supervizor

Voditelji ovako najavljuju svoju radionicu:

Radionica je namijenjena ljudima koji hrabro istražuju životni vijek od početka svjesnosti do bogatstva cjeloživotnog iskustva. U ovom trenutku naglasak će biti na trećoj životnoj dobi. Naime, demografska slika svijeta pokazuje da sve dulje živimo što izaziva potrebu za kvalitetnijim životom. Jedna od potreba je psihoterapijski ili savjetodavni pristup starijim osobama . Na tom putu javljaju mnoge prepreke: od stereotipa i predrasuda potencijalnih klijenata i terapeuta, materijalne nesigurnosti hoćemo li moći plaćati takav oblik zdravstvene zaštite, do teškoća osobnog suočavanja s tom dobi, ma što to značilo za svakog od nas.
Radionica je jedan od mogućih pristupa. Život je toliko bogat i raznolik da ne može stati u jedno viđenje životnog slijeda. Mi smo odlučili pratiti kontinuum razvoja čovjeka u svjetlu privrženosti u različitoj životnoj dobi oslanjajući se na resurse koje smo stvarali tijekom života.

Ova radionica je izborna radionica/seminar (po vlastitom izboru) i edukantima se upisuje u indeks.
Namijenjena je psihoterapeutima i edukantima geštalt terapije ali i psihoterapeutima i edukantima svih drugih psihoterapijskih pravaca kao i svim stručnjacima iz psihosocijalnog područja koje zanima ova tematika.
Radionica se održava u novom terminu - 19.-21. siječnja 2024., u Zagrebu. Satnica je: petak 19.01. 17.00-21.00, subota 20.01. 09.00-20.30 s pauzom za ručak, i nedjelja 21.01. 09.00-13.00.
Cijena je: 150 eura, i uplaćuje se na račun CITIS-a.
Prijave i sve informacije na e-mail citis.zg@gmail.com ili edukacije@citis.hr , ili na mobitel 091 1793 363.

10. grupa- kraj prve godine

10. edukacijska grupa završila prvu godinu

10. edukacijska grupa je 26.-29. listopada 2023. imala zadnju grupnu iskustvenu edukacijsku radionicu 1. godine, čime je završila prvu godinu edukacije iz integrativne geštalt terapije.

1. godinu su uspješno završili Lucija Azinović Rebić, Ivona Bajsić, Jasna Bubić, Stela Demirović, Ivana Devčić, Nikica Gotovac, Nađa Higl Boharević, Jehona Krasniqi Morvaj, Petra Kreković Pizent, Darko Pevec, Jelena Posavec Smilović, Vesna Radošević, Zrinka Sever, Nina Šegota, Marko Štrlek, Anamarija Vučković, Tomislav Zec, Marija Žabica i Lucija Živković.

Ponosni voditelji:  Ljiljana Igrić i Ivan Vračić.

9. grupa - kraj 2. godine

9. edukacijska grupa završila drugu godinu

9. edukacijska grupa je 04.-07.svibnja 2023. imala zadnju grupnu iskustvenu edukacijsku radionicu 2. godine, čime je završila drugu godinu edukacije iz integrativne geštalt terapije.

2. godinu su uspješno završili Barbara Benkovič, Maja Bujas, Petra Chelfi, Mirena Franceković, Ana Horvatek, Augustin Knežić, Nevena Kučer, Domagoj Lipošinović, Dora Medić, Jelena Obad, Iva Paska, Marija Pavić, Dajana Toumeh Ravlija.

Ponosni voditelji:  Zdenka Pantić i Ivan Vračić.

IMG-20230628-WA0000

Preminuo je Igor Grabar

28. lipnja 2023.  preminuo je naš član, bivši edukant i diplomirani socioterapeut/savjetovatelj, Igor Grabar.
Ovom prilikom želim iskazati sućut obitelji a naročito našoj članici, njegovoj supruzi, Ivani Grabar.
Igore, počivao u miru.
Ivan Vračić,
Predsjednik CITIS-a
citis-vijesti-02

Razlikovna edukacija za diplomirane IGT savjetovatelje / socioterapeute - za certifikat psihoterapeuta

Za jesen 2020. .godine se planira početak razlikovne edukacije za diplomirane savjetovatelje i socioterapeute koja bi obuhvatila sve edukativne razlikovne sadržaje potrebne za postizanje kompetencija psihoterapeuta. Svi diplomirani savjetovatelji i socioterapeuti, koji po svom temeljnom obrazovanju udovoljavaju uvjetima za psihoterapeute (sukladno zakonu o djelatnosti psihoterapije) zainteresirani za tu edukaciju mogu se javiti na edukacije@citis.hr. Grupa je u finalnim fazama formiranja. Početak i tijek edukacije će se odvijati sukladno epidemiološkoj situaciji u RH: Voditeljica edukacije je Mirjana Šimunović Škunca.

citis-vijesti-05

Nova edukacija za integrativnog geštalt psihoterapeuta i savjetovatelja/socioterapeuta - jesen 2018.

U tijeku je prikupljanje prijava za novu edukacijsku grupu za osposobljavanje za integrativnog geštalt terapeuta i savjetovatelja/socioterapeuta. Jedan dio edukacije će biti zajednički za psihoterapeute i savjetovatelje/socioterapeuteUvjeti za kandidate koji se mogu prijaviti i sve ostalo o edukaciji pogledajte na ovoj web-stranici pod „Edukacija“.

Prijave i sve ostale upite šaljite na edukacije@citis.hr.

Edukacija će početi u jesen 2018. Izborni seminari za edukaciju održat će se u rujnu a po potrebi i u listopadu 2018.