Uvjeti za uključivanje u edukaciju

UVJETI ZA UKLJUČIVANJE U EDUKACIJU IZ INTEGRATIVNE GEŠTALT TERAPIJE

1. Prethodno obrazovanje:

a) za uključivanje u edukaciju iz Integrativne geštalt terapije–program za psihoterapeute:

završen diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij (ili s njima ekvivalentan dodiplomski studij)u području pomagačkih zanimanja i/ili društvenih znanosti: psihologije, medicine, socijalnog rada, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, logopedije i pedagogije.

 

b) za uključivanje u edukaciju iz Integrativne geštalt terapije–program za savjetovatelje/socioterapeute (savjetodavne terapeute):

najniža potrebna razina je završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (ili s njima ekvivalentan dodiplomski studij) u području pomagačkih zanimanja i/ili humanističkih i društvenih znanosti. U specifičnim slučajevima i po posebnim uvjetima u edukaciju se mogu uključiti i stručnjaci drugih struka koji imaju mogućnost praktičnog savjetodavnog rada.

 

2. Dob

Da bi se osoba mogla uključiti u edukaciju mora imati najmanje 25 godina starosti.

 

3. Mogućnost neposrednog stručnog rada s ljudima

Za edukaciju se mogu prijaviti osobe koje se bave psihosocijalnim radom tj. imaju mogućnost neposrednog stručnog savjetodavnog ili terapijskog rada s ljudima. Kandidati na višim godinama trebaju početi profesionalno raditi s klijentima.

 

4. Pohađanje pripremne iskustvene radionice i pozitivna procjena voditelja

Prije uključivanja u edukaciju kandidati trebaju proći uvodni intervju, nakon kojeg trebaju dobiti suglasnost edukatora CITIS-a za sudjelovanje na pripremnoj iskustvenoj radionici.
Kroz uvodni intervju se, temeljem uvida u dokumentaciju (diploma, životopis i motivacijsko pismo) i neposrednog kontakta, upoznaje kandidate i  procjenjuju njihovi potencijali za sudjelovanje na pripremnoj radionici i edukaciji općenito. U slučaju postojanja kontraindikacija za edukaciju kandidat ne ide u daljnji postupak.

Pripremna iskustvena radionica omogućuje da se voditelji i kandidati međusobno bolje upoznaju, da kandidati iskustveno dožive i upoznaju integrativni geštalt pristup, te procijene je li ovaj terapijski pristup za njih prikladan. Voditelji radionice procjenjuju jesu li kandidati prikladni za uključivanje u ovu edukaciju temeljem uvida u rad na pripremnoj radionici. Konačna odluka o prijemu u edukaciju donosi se na temelju individualnih refleksija polaznika radionice, te procjene i povratnih informacija voditelja. Kriteriji za refleksiju i procjenu su: kapacitet za svijest o sebi i drugima, sposobnost za kontakt s drugima, sposobnost samoprihvaćanja, spremnost na rizik i eksperiment, empatija, emocionalna stabilnost, spremnost na poštivanje integriteta drugih ljudi, sposobnost davanja i primanja povratnih informacija, te motivacija za osobni i profesionalni rast i razvoj.

Za edukaciju nisu prikladne osobe koje su bile ili su trenutno uključene u psihijatrijsko liječenje i imaju veća psihopatološka odstupanja.

Pripremna radionica nikoga ne obavezuje na nastavak edukacije. Onima koji će se uključiti u edukaciju, pripremna radionica ulazi u potrebne sate edukacije.
 
Prilikom prijave za edukaciju kandidati trebaju priložiti:

  • diplomu
  • životopis
  • motivacijsko pismo