O nama

CITIS

Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje (CITIS) nevladina je, nestranačka i neprofitna udruga.

citis-radionica-1200x330

Cilj Udruge

Cilj Udruge je unaprjeđenje psihosocijalne kvalitete života, te kreativnog rasta i razvoja u skladu s humanističkim vrijednostima na principima integrativnog geštalt psihoterapijskog pristupa (integrativne geštalt terapije), kao modela savjetovanja, psihoterapije i supervizije.

Okosnica integrativnog geštalt pristupa je geštalt psihoterapija, humanistička i holistička terapijska škola, koju je osnovao Fritz Perls sa suradnicima, pri čemu se prema načelu asimilacijske integracije osnovne postavke geštalt terapije proširuju i obogaćuju integrirajući u njih dodatne teorijske koncepte i psihoterapijsku praksu, uvažavajući razvoj znanstvenih spoznaja i rezultate znanstvenih istraživanja.

Proces integracije i razvoj današnjeg integrativnog geštalt pristupa je započeo 60-ih godina 20. stoljeća, u okviru Fritz Perls Instituta (FPI) iz Düsseldorfa, a u Republici Hrvatskoj nastavili su ga razvijati psihoterapeuti educirani u okviru Fritz Perls Instituta krajem 90-tih godina 20. stoljeća.

Sukladno svojim ciljevima, Udruga djeluje na područjima psihoterapijske djelatnosti, obrazovanja, zaštite i promocije psihosocijalnog zdravlja djece, mladih i odraslih osoba, te zaštite ljudskih prava.

Glavne djelatnosti CITIS-a su:

  • Informiranje o mogućnostima edukacije i drugim aktivnostima u okviru integrativnog geštalt pristupa s ciljem unapređenja psihosocijalne kvalitete života, te kreativnog rasta i razvoja.
  • Promicanje znanja i prakse integrativnog geštalt savjetovanja, terapije i supervizije.
  • Organiziranje edukativnih programa u Hrvatskoj putem stručnih seminara, predavanja, radionica, skupova i gostovanja vanjskih predavača.
  • Suradnja s inozemnim institutima te drugim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama (vladinim i nevladinim) koje se bave unapređenjem psihosocijalne kvalitete života.
  • Izrada i provedba edukativnih programa za osposobljavanje integrativnih geštalt psihoterapeuta, socioterapeuta i savjetovatelja, a u skladu s kriterijima Europske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy - EAP) i Hrvatske komore psihoterapeuta.
  • Udruživanje i okupljanje stručnjaka educiranih iz područja integrativnog geštalt savjetovanja, terapije i supervizije
  • Potpora daljnjoj izobrazbi članova.
  • Provedba savjetovanja i supervizije

 

ČLANOVI UDRUGE

 

TIJELA UDRUGE

PREDSJEDNIK: mr. sc. Ivan Vračić

UPRAVNI ODBOR: mr. sc. Ivan Vračić (predsjednik), prof. dr. sc. Ljiljana Igrić, Vesna Hude

NADZORNI ODBORAntonija Bobić Lazić (predsjednica), Sonja Jirasek, dr. sc. Irena Habazin

ETIČKO POVJERENSTVO: Nikica Hamer Vidmar (predsjednica), Nina Živković, Alemka Guštin

TAJNICA: Marija Pavić

STRUČNI SAVJET EDUKACIJE: prof. dr. sc. Ljiljana Igrić (predsjednica), Zdenka Pantić (zamjenica predsjednice), mr. sc. Ivan Vračić (voditelj edukacija)

POČASNI PREDSJEDNIK: Zdravko Bokulić - Predsjednik CITIS-a od osnivanja 2007. do 2021.

STRUČNI SAVJETNIK -  EKSPERT CITIS-a

CITIS ima višegodišnju suradnju s Blažem Topolovcem, dipl. psihologom, integrativnim geštalt psihoterapeutom, supervizorom i trenerom, koji ima jedinstvenu i nezamjenjivu ulogu u pokretanju i provedbi edukacije psihoterapeuta i savjetovatelja/socioterapeuta Integrativne geštalt terapije u Hrvatskoj, najprije u okviru Fritz Perls Instituta (FPI) iz Düsseldorfa u Njemačkoj, a kasnije kao ravnatelj Internacionalnog instituta za integrativnu geštalt terapiju (IIIGT) sa sjedištem u Nűrnbergu u Njemačkoj („Internationales Institut fűr Integrative Gestalttherapie“, IIIGT).

institut-banner-3-3