CITIS

Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje (CITIS) nevladina je, nestranačka i neprofitna udruga.

citis-radionica-1200x330

Cilj Udruge

Cilj Udruge je unaprjeđenje psihosocijalne kvalitete života, te kreativnog rasta i razvoja u skladu s humanističkim vrijednostima na principima integrativnog geštalt psihoterapijskog pristupa (integrativne geštalt terapije), kao modela savjetovanja, psihoterapije i supervizije.

Okosnica tog pristupa je geštalt psihoterapija, humanistička i holistička terapijska škola, koju je osnovao Fritz Perls sa suradnicima, pri čemu se u okviru ovog pristupa osnovne postavke klasične geštalt terapije proširuje i obogaćuje integrirajući u njih dodatne teorijske koncepte i psihoterapijsku praksu, na podlozi znanstvenih spoznaja i rezultata znanstvenih istraživanja.

Proces integracije i razvoj dašnjeg integrativnog geštalt pristupa je započeo 60-ih godina 20. stoljeća, u okviru Fritz Perls Instituta (FPI) iz Düsseldorfa, nastavljen krajem 90-tih godina 20. stoljeća izvan FPI, a finaliziran u okviru Internacinalnog instituta za integrativnu geštalt terapiju.

Sukladno svojim ciljevima, Udruga djeluje na područjima psihoterapijske djelatnosti, obrazovanja, zaštite i promocije psihosocijalnog zdravlja djece, mladih i odraslih osoba, te zaštite ljudskih prava.

Glavne djelatnosti CITIS-a su:

• Skupljanje i distribucija informacija o edukativnim mogućnostima i aktivnostima s područja integrativnog geštalt pristupa unapređenju psihosocijalne kvalitete života, te kreativnog rasta i razvoja. • Promicanje znanja i prakse integrativnog geštalt savjetovanja, terapije i supervizije, • Organiziranje edukativnih programa u Hrvatskoj putem stručnih seminara, predavanja, radionica, skupova i gostovanja vanjskih predavača. • Suradnja s inozemnim institutima koji razvijaju i prakticiraju integrativno geštalt savjetovanje, terapiju i superviziju, te drugim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama koje se bave unapređenjem psihosocijalne kvalitete života. • Kreiranje, organiziranje i provođenje (samostalno i u suradnji s inozemnim institutima za integrativnu geštalt terapiju) edukativnih programa za osposobljavanje integrativnih geštalt psihoterapeuta, socioterapeuta i savjetovatelja; a u skladu s kriterijima Europske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy - EAP) i Europske asocijacije za Geštalt terapiju (European Association for Gestalt Therapy – EAGT). • Udruživanje i okupljanje stručnjaka educiranih iz područja integrativnog geštalt savjetovanja, terapije i supervizije. • Potpora daljnjoj izobrazbi članova. • Provedba savjetovanja, terapije i supervizije.

ČLANOVI UDRUGE

CITIS okuplja integrativne geštalt psihoterapeute, savjetovatelje/socioterapeute, supervizore, edukante i edukatore, koji su završili edukaciju u Institutu Fritz Perls (FPI) iz Düsseldorfa, i Internacionalnom institutu za integrativnu geštalt terapiju (Internationales Institut für Integrative Gestalttherapie - IIIGT, Nürnberg), a kojih su mnogi danas angažirani u aktivnostima IIIGT.  Članovi Udruge mogu biti redovni, pridruženi i počasni. Redovni član Udruge može biti svaki radno sposobni, punoljetni državljanin Republike Hrvatske s diplomom društvenog, humanističkog ili medicinskog fakulteta koji je završio ili je uključen u odgovarajuću edukaciju iz područja integrativne geštalt terapije, savjetovanja i supervizije, a koji radi ili želi raditi u području unaprjeđenja kvalitete života i dalje se educirati u skladu s europski priznatim standardima.  Pridruženi član može biti punoljetna osoba koja se bavi radom na unaprjeđenju kvalitete života, a podržava integrativni pristup razvijen i/ili ima namjeru uključiti se u neku od edukacija iz integrativne geštalt terapije, savjetovanja i supervizije. Počasni član može biti osoba koja je zadužila Udrugu svojim značajnim doprinosima njenom razvoju, te osoba koja u značajnoj mjeri materijalno ili na druge načine pomaže rad Udruge.

TIJELA UDRUGE

PREDSJEDNIK: mr. sc. Ivan Vračić

UPRAVNI ODBOR: mr. sc. Ivan Vračić (predsjednik), dr. sc. Ljiljana Igrić, Vesna Hude

NADZORNI ODBORAntonija Bobić Lazić (predsjednica), Nikica Hamer Vidmar, dr. sc. Irena Habazin

TAJNICA: Sonja Jirasek

STRUČNI SAVJET EDUKACIJE: dr. sc. Ljiljana Igrić (predsjednica), Zdenka Pantić (zamjenica predsjednice), mr. sc. Ivan Vračić (voditelj edukacija), Blaž Topolovac, Sonja Jirasek

POČASNI PREDSJEDNIK: Zdravko Bokulić - Predsjednik CITIS-a od osnivanja 2007. do 2021.

SURADNJA S EUROPSKIM INSTITUTIMA

CITIS ima višegodišnju suradnju s Internacionalnim institutom za integrativnu geštalt terapiju (IIIGT) sa sjedištem u Nűrnbergu u Njemačkoj („Internationales Institut fűr Integrative Gestalttherapie“, IIIGT) u osposobljavanju psihoterapeuta i savjetovatelja/socioterapeuta.

institut-banner-3-3