PLAN EDUKACIJE U 2024. GODINI

PLAN EDUKACIJE U 2024. GODINI

NAPOMENA: prioritet u prijavi za seminare imaju edukanti CITIS-a. Na većinu seminara s liste mogu se prijaviti i edukanti drugih geštalt edukacijskih centara (instituta), kao i edukanti drugih psihoterapijskih pravaca, i drugi stručnjaci iz psihosocijalnog područja - ukoliko ostane slobodnih mjesta.

Leave a comment