Pri kraju je formiranje nove edukativne grupe za edukaciju integrativnih geštalt terapeuta i savjetodavnih terapeuta (savjetovatelja/socioterapeuta). Grupa kreće s radom 10. prosinca 2021. Jedan izborni seminar/radionica je održan. U grupu se može uključiti još nekoliko polaznika. Planira se održavanje još jedne izborne radionice 26.-27.11.2021. Stoga molimo sve zainteresirane da se žurno prijave. Prijava i detaljnije informacije na edukacije@citis.hr ili citis.zg@gmail.com i na mobitel  091 1793 363. Izborni seminar / izborna iskustvena radionica, (ako bude u trajanju od tri dana cijena  1050 kn, a ako bude dva dana onda 700 kn) omogućuje da se voditelji i kandidati međusobno upoznaju, da kandidati iskustveno dožive i upoznaju integrativnu geštalt terapiju, te vide je li ovaj terapijski pristup za njih prikladan. Voditelji koji vode radionicu procjenjuju jesu li kandidati prikladni za uključivanje u ovu edukaciju, temeljem uvida u rad na izbornom seminaru, diplome, životopisa i motivacijskog pisma.Konačna odluka o prijemu u edukaciju donosi se na temelju individualnih refleksija i povratnih informacija polaznika radionice, te procjeni i povratnih informacija voditelja. Kriteriji za refleksiju i procjenu su: kapacitet za svijest o sebi i drugima, sposobnost za kontakt s drugima, sposobnost samoprihvaćanja, spremnost na rizik i eksperiment, empatija, emocionalna stabilnost, spremnost na poštivanje integriteta drugih ljudi te sposobnost davanja i primanja povratnih informacija, te motivacija za osobni i profesionalni rast i razvoj.  Izborna radionice nikoga ne obavezuju na nastavak edukacije. Onima koji će se uključiti u edukaciju, izborna radionica ulazi u potrebne sate edukacije.