U tijeku je formiranje nove edukativne grupe za edukaciju integrativnih geštalt terapeuta i savjetodavnih terapeuta (savjetovatelja/socioterapeuta). Početak nove grupe je planiran 2021., ovisno o epidemioološkoj situaciji. Sukladno tome organizirat će se i izborni seminari za uključivanje u novi ciklus edukacije za integrativnog geštalt psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta (savjetovatelja/socioterapeuta).

Edukacijui izborne seminare će voditi iskusni  treneri CITIS-a i IIIGT.  Broj mjesta je ograničen.

Prijava i detaljnije informacije na edukacije@citis.hr i na mobitel  091 1793 363. 

Izborni seminar / izborna iskustvena radionica, u trajanju od tri dana (ukupno 24 sati) omogućuje da se voditelji i kandidati međusobno upoznaju, da kandidati iskustveno dožive i upoznaju integrativnu geštalt terapiju, te vide je li ovaj terapijski pristup za njih prikladan. Voditelji koji vode radionicu procjenjuju jesu li kandidati prikladni za uključivanje u ovu edukaciju, temeljem uvida u rad na izbornom seminaru, diplome, životopisa i motivacijskog pisma.Konačna odluka o prijemu u edukaciju donosi se na temelju individualnih refleksija i povratnih informacija polaznika radionice, te procjeni i povratnih informacija voditelja. Kriteriji za refleksiju i procjenu su: kapacitet za svijest o sebi i drugima, sposobnost za kontakt s drugima, sposobnost samoprihvaćanja, spremnost na rizik i eksperiment, empatija, emocionalna stabilnost, spremnost na poštivanje integriteta drugih ljudi te sposobnost davanja i primanja povratnih informacija, te motivacija za osobni i profesionalni rast i razvoj. Za edukaciju nisu prikladne osobe koje su bile ili se nalaze na psihijatrijskom liječenju i imaju psihijatrijsku dijagnozu. Izborna radionice nikoga ne obavezuju na nastavak edukacije. Onima koji će se uključiti u edukaciju, izborna radionica ulazi u potrebne sate edukacije.