Seminar Prvi intervju i dijagnostika pod vodstvom Zdenke Pantić i mr.sc. Ivana Vračića održat će se od 18. do 21.10.2018. u Zagrebu, mjesto održavanja naknadno.

Seminar je obvezni dio edukacije za socioterapeute/ savjetovatelje i psihoterapeute. Mogu se prijaviti svi zainteresirani psihoterapeuti i edukanti psihoterapije, u okviru edukacije CITIS/IIIGT. Ukoliko ostane slobodnih mjesta mogu se uključiti i terapeuti i edukanti drugih instituta za geštalt terapiju u RH kao i terapeuti i edukanti drugih psihoterapijskih pravaca, kao i drugi stručnjaci iz psihosocijalnog područja.

U ovom seminaru se polaznici upoznaju s općim principima kliničke psihodijagnostike i klasičnim psihopatološkim dijagnostičkim sustavima (DSM-5, ICD-10), kao i pogledima na dijagnostiku u drugim terapijskim pristupima, ističe različitost IGT pristupa dijagnozi od standardnih dijagnostika , pri čemu se naglašava procesni pristup dijagnostici tj. procesualna dijagnostika, u usporedbi s jednokratnim dijagnostičkim postupcima. U drugom dijelu seminara se detaljno upoznaje s principima i tehnikama dijagnostike u IGT: model procesualne dijagnostike, koji se bazira na osnovnim geštaltističkim dijagnostičkim konceptima smetnji samoregulacijskog procesa i kontakt-funkcija, na konceptu intersubjektivne korespondencije terapeuta i klijenta, uzimajući u obzir kontekst i kontinuum. Polaznici kroz rad na sebi, iskustveno osvještavaju da se dijagnoza se ne shvaća kao stanje već kao dinamični proces koji se odvija kroz odnos psihodijagnostičara (terapeuta) i klijenta, pri čemu je klijent ko-dijagnostičar, subjekt i partner savjetovatelju i u savjetodavnom i u dijagnostičkom procesu. Naglašava se da su dijagnostički i savjetodavni/terapijski proces nerazdvojivi, jedan proces (teragnoza). Posebno se obrađuje provođenje prvog intervjua, te tehnike kreativne dijagnostike ličnosti.

Prijave šaljite na edukacije@citis.hr.