Seminar „Rad s grupom i grupna dinamika“, 28.06.-01.07.2018.

Seminar „Rad s grupom i grupna dinamika“, 28.06.-01.07.2018.

Seminar Rad s grupom i grupna dinamika (grupni proces i analiza grupnog procesa) pod vodstvom Zdravka Bokulića i Mirjane Šimunović Škunca održat će se od 28.06. do 01.07.2018. u Zagrebu, mjesto održavanja naknadno.
Seminar je usmjeren na modele i tehnike savjetodavnog i socioterapijskog rada s grupom i u grupi, grupne procese i grupnu dinamiku te analizu grupnog procesa. Osim individualnog rada u grupi, polaznici vježbaju osjetljivost na procese u grupi i percepciju interakcijskih obrazaca i načini konstruktivnog sučeljavanja sa konfliktima između članova grupe.

Seminar je obvezni dio edukacije za socioterapeute/ savjetovatelje. Mogu se prijaviti svi zainteresirani psihoterapeuti i savjetovatelji, te edukanti, u okviru edukacije CITIS/IIIGT. Ukoliko ostane slobodnih mjesta mogu se uključiti i terapeuti i edukanti drugih instituta za geštalt terapiju u RH kao i terapeuti i edukanti drugih psihoterapijskih pravaca, kao i drugi stručnjaci iz psihosocijalnog područja.

Prijave šaljite na edukacije@citis.hr.