PROGRAM (KURIKULUM) EDUKACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE
INTEGRATIVNIH GEŠTALT PSIHOTERAPEUTA

Uvjeti za uključivanje u edukaciju:

1. Prethodno obrazovanje

Potrebna razina prethodnog obrazovanja je VSS tj. magistar struke (po bolonjskom sustavu obrazovanja, ili njemu ekvivalentne titule po prijašnjem obrazovnom sustavu: dipl. ili prof.) u području pomagačkih zanimanja i/ili humanističkih i društvenih znanosti: psihologije, medicine, socijalnog rada, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti (ranije defektologije) i pedagogije: psiholozi, liječnici, socijalni radnici, socijalni pedagozi i edukacijski rehabilitatori (defektolozi), pedagozi. Iznimno, moguće je uključivanje i apsolvenata navedenih studija uz motivacijski razgovor s voditeljima nakon prijave. U specifičnim slučajevima i po posebnim uvjetima u edukaciju se mogu uključiti i stručnjaci drugih struka koji imaju mogućnost praktičnog savjetodavnog rada, a koji prije početka edukacije moraju završiti propedeutiku (reguliranu od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske).

 

2. Dob

Da bi se osoba mogla uključiti u edukaciju mora imati najmanje 25 godina starosti.

 

3. Mogućnost neposrednog stručnog rada s ljudima

Za edukaciju se mogu prijaviti osobe koje se bave psihosocijalnim radom tj. imaju mogućnost neposrednog stručnog savjetodavno-terapijskog rada s ljudima. Kandidati koji se ne bave psihosocijalnim radom mogu pohađati edukaciju, ali po završetku neće dobit certifikat.

 

4. Pohađanje izborne iskustvene radionice i pozitivna procjena voditelja

Prije uključivanja u edukaciju kandidati trebaju proći izbornu iskustvenu radionicu, u trajanju od tri dana (ukupno 24 sati) koja omogućuje da se voditelji i kandidati međusobno upoznaju, da kandidati iskustveno dožive i upoznaju integrativnu geštalt terapiju, te vide je li ovaj terapijski pristup za njih prikladan. Voditelji koji vode radionicu procjenjuju jesu li kandidati prikladni za uključivanje u ovu edukaciju, temeljem uvida u rad na izbornom seminaru, diplome, životopisa i motivacijskog pisma.Konačna odluka o prijemu u edukaciju donosi se na temelju individualnih refleksija i povratnih informacija polaznika radionice, te procjeni i povratnih informacija voditelja. Kriteriji za refleksiju i procjenu su: kapacitet za svijest o sebi i drugima, sposobnost za kontakt s drugima, sposobnost samoprihvaćanja, spremnost na rizik i eksperiment, empatija, emocionalna stabilnost, spremnost na poštivanje integriteta drugih ljudi te sposobnost davanja i primanja povratnih informacija, te motivacija za osobni i profesionalni rast i razvoj. Za edukaciju nisu prikladne osobe koje su bile ili se nalaze na psihijatrijskom liječenju i imaju psihijatrijsku dijagnozu. Izborna radionice nikoga ne obavezuju na nastavak edukacije. Onima koji će se uključiti u edukaciju, izborna radionica ulazi u potrebne sate edukacije.

Kandidati za edukaciju trebaju priložiti:

·         diplomu

·         životopis

·         motivacijsko pismo.

 

 

STRUKTURA EDUKACIJE PO GODINAMA

PRVA GODINA EDUKACIJE

NAZIV

Opis

Broj sati

Rad u grupi/grupne edukacijske iskustvene radionice

Vikend radionice koje mogu trajati po dva, tri ili četiri dana (ukupno 16 dana po osam sati)

128

Rad s kreativnim medijima

Obvezni seminar u trajanju od 4 dana (4x8 sati)

32

Rad s  praznom stolicom i rad sa snovima

Obvezni seminar u trajanju od 4 dana (4x8 sati)

32

Rad u malim grupama (sustručnjačke/peer grupe)

50 sati godišnje, pet sati mjesečno

50

UKUPNO

242

DRUGA GODINA EDUKACIJE

NAZIV

Opis

Broj sati

Rad u grupi/grupne edukacijske iskustvene radionice

Vikend radionice koje mogu trajati po dva, tri ili četiri dana (ukupno 16 dana po osam sati)

128

Teorija I

Obvezni seminar u trajanju od 3 dana (3x8 sati)

24

Dijagnostika

Obvezni seminar u trajanju od 4 dana (4x8 sati)

32

Rad u malim grupama (sustručnjačke/peer grupe)

50 sati godišnje, pet sati mjesečno

50

UKUPNO

234

TREĆA GODINA EDUKACIJE

NAZIV

Opis

Broj sati

Rad u grupi/grupne edukacijske iskustvene radionice

Vikend radionice koje mogu trajati po dva, tri ili četiri dana (ukupno 16 dana po osam sati)

128

Teorija II

Obvezni seminar u trajanju od 3 dana (3x8 sati)

24

Rad s tijelom

Obvezni seminar u trajanju od 4 dana (4x8 sati)

32

Rad u malim grupama (sustručnjačke/peer grupe)

50 sati godišnje, pet sati mjesečno

50

UKUPNO

234

ČETVRTA GODINA EDUKACIJE

NAZIV

Opis

Broj sati

Grupna supervizija

Vikend radionice koje mogu trajati po dva, tri ili četiri dana (ukupno 16 dana po osam sati)

128

Rad s grupom i grupna dinamika

Obvezni seminar u trajanju od 4 dana (4x8 sati)

32

Krizne intervencije

Obvezni seminar u trajanju od 4 dana (4x8 sati)

32

Rad u malim grupama (sustručnjačke/peer grupe)

50 sati godišnje, pet sati mjesečno

50

UKUPNO

242

DODATNO TIJEKOM EDUKACIJE

NAZIV

Opis

Broj sati

Izborna radionica

 

24

Kibuc (Intenzivni seminar)

 

Obvezni seminar u trajanju od 7 dana, 2 puta tijekom edukacije

112  (2x56)

Psihodrama i sociodrama

Obvezni seminar u trajanju od 4 dana (4x8 sati)

32

Završna povratna informacija/završni feedback

Vikend radionica u trajanju od 3 dana (3x8 sati), na kraju četvrte godine edukacije

24

Individualna psihoterapija lehranaliza)

 

100

Individualna supervizija

 

30

Dva dodatna (izborna) seminara (svaki u trajanju od 4 dana, 32 sata), po osobnom izboru polaznika

Lista dodatnih (izbornih) seminara:

·       Kontakt i svjesnost

·       Psihopatologija

·       Integrativno geštalt savjetovanje 

·       Specifičnosti IGT u radu s djecom i adolescentima

·       Obiteljska, bračna i partnerska IGT

·       Otpori u terapijskom odnosu

·       Terapijski odnos u IGT i identitet IG terapeuta

·       IGT pristup u organizacijama, institucijama i zajednicama/ IG coaching

·       Očevi i kćeri

·       Majke i sinovi

·       Etički kodeks i etički principi IGT

·       IGT fokalna kratkotrajna terapija i dijagnostika

64

Klinička praksa

 

400

Pisanje završnog rada

 

50

UKUPNO

868

 

UKUPNO – cijela edukacija

1788


Pojašnjenje pojedinih komponenti edukacije

rad u grupi/ Grupne edukacijske iskustvene radionice

Radi se o vikend radionicama, u trajanju od dva (petak i subota), tri ili četiri dana; kroz tri godine, u zatvorenoj edukacijskoj grupi od 10-20 polaznika koja se formira nakon izborne radionice.

Osobno terapijsko iskustvo dio je rada u edukacijskoj grupi  tijekom sve četiri godine edukacije, a najviše tijekom prve dvije godine. Glavni sadržaji rada u grupi su rad na sebi i razvijanje osobnih, socijalnih i profesionalnih kompetencija. Tradicionalno se u našem pristupu smatra da je prva godina rada u grupi posvećena unaprjeđenju osobnih kompetencija, druga unaprjeđenju socijalnih kompetencija a treće (i četvrta) profesionalnih kompetencija. Glavni fokus je na ličnosti polaznika, , integriranju životnih iskustava, rastu i razvoju u zrelu i kompetentnu osobu. Drugi fokusi rada u grupi su upoznavanje integrativne geštalt psihoterapije, kroz rad na sebi njenih tehnika, načina rada, i osnovnih koncepata.

Rad u grupnoj edukacijskoj iskustvenoj radionici se temelji na osobnom terapijskom iskustvu, refleksiji o tom iskustvu i iskustvenom učenju s ciljem stvaranja relevantnih osobnih uvida, suočavanja s vlastitim deficitima, traumama i konfliktima, te blokadama i prekidima kontakta, pri čemu se nastoji unaprijediti sposobnost empatije, spontanosti, fleksibilnosti, poboljšati samoopažanje i opažanje drugih, kao i olakšati kontakt sa svijetom oko sebe.

Kroz iskustveni rad se posebni naglasak stavlja se na odgovornost, svjesnost, pojam „ovdje i sada“; iskustvo, eksperiment, kontakta i povlačenja, mehanizme otpora, upoznavanje polaznika s IGT terapijskim eksperimentima i tehnikama, kao i njihovom teorijskom i metodološkom osnovom. razumijevanju odnosa terapeut-klijent, samoistraživanju pomoću eksperimenata i kreativnih tehnika. Koristeći se iskustvenim pristupom, polaznici stječu svjesnost o tome kako se razvijala njihova osobna dinamika ličnosti.

SEMINARI

Smisao seminara je dublje metodološko upoznavanje integrativne geštalt terapije, njenih mogućnostima, metoda i tehnika. Godišnje se održavaju po tri obvezna tematska seminara, koje polaznici ne moraju nužno pohađati baš na toj godini.

Osim obveznih seminara polaznici tijekom edukacije moraju odslušati još najmanje dva izborna seminara (64 sata).

 

Obvezni seminari

·      Rad s kreativnim medijima. Seminar stavlja naglasak na korištenje različitih kreativnih medija kao terapijskog sredstva i kreativni terapijski proces. Polaznici preko različitih kreativnih medija rade na osobnim temama. Na seminaru se naglašava specifičnost pojedinih kreativnih medija i specifičnost terapijskog procesa s kreativnim medijima. Polaznici iskustveno spoznaju da kreativni mediji osiguravaju  pristup neposredniji nego u radu s govornim izražavanjem, olakšavaju  rad s otporom, jer otpore »zaobilazimo«. U skladu sa svojim prirodnim karakteristikama kreativni mediji nude vrlo različite mogućnosti izražavanja.

·      Rad s  praznom stolicom i rad sa snovima. Na ovom seminaru se polaznici upoznaju s kultnom geštalt tehnikom – radu s praznom stolicom, koja je vrlo korisna u radu s konfliktima, fragmentiranim dijelovima ličnosti i sl. Drugi dio seminara posvećen je radu sa snovima. Polaznici rade na osobnim snovima iskustveno, a onda se takav rad obrazlaže u svjetlu teorije i metodologije rada sa snovima u IGT pristupu; gdje se naglašava važnost integracijske funkcije snova, shvaćanje da su snovi izraz spontane predracionalne refleksije kreativnosti organizma, koji omogućavaju samoregulaciju, koji pridonose zdravlju, te imaju vrlo važnu funkciju integracije životnih događaja u vremenskoj dimenziji povijesti, sadašnjosti i budućih očekivanja, na jednoj nesvjesnoj, subkortikalnoj razini.

·      Teorija I. U ovom teorijskom seminaru je naglasak na filozofskim i antropološkim osnovama IGT, osnovnim konceptima, povijesti i razvojnom putu IGT, modelu ličnosti i razvojnim teorijama IGT. Detaljno se obrađuju koncepti i postavke klasične Perlsove geštalt terapije, kao i drugi izvori integrativne geštalt terapije koji su integrirani u IGT. Tijekom seminara se iskustveni procesi pojedinaca i grupe promatraju na osnovu teorijskih koncepata IGT.

·      Dijagnostika. U ovom seminaru se polaznici upoznaju s općim principima kliničke psihodijagnostike i klasičnim psihopatološkim dijagnostičkim sustavima (DSM-5, ICD-10), kao i pogledima na dijagnostiku u drugim terapijskim pristupima; s ciljem osvješćivanja svrhe dijagnoze i dijagnostike u terapiji. Nakon toga se uspoređuje i naglašava različitost IGT pristupa dijagnozi od standardnih dijagnostika koje se koriste u medicinskim modelima, pri čemu se naglašava procesni pristup dijagnostici tj. procesualna dijagnostika, u usporedbi s jednokratnim dijagnostičkim postupcima. Polaznici na seminaru uspoređuju ta dva sustava dijagnostike, i vježbaju „prevođenje“ s jednog sustava na drugi, iz termina geštalt dijagnostike u termine standardne dijagnostike, i obrnuto, što je važno za dijalog s drugim psihoterapijskim pristupima, drugim stručnjacima i različitim izvorima literature. U drugom dijelu seminara se detaljno upoznaje s principima i tehnikama dijagnostike u IGT. Detaljno se obrađuje model procesualne dijagnostike, koji se bazira na osnovnim geštaltističkim dijagnostičkim konceptima smetnji samoregulacijskog procesa i kontakt-funkcija, na konceptu intersubjektivne korespondencije terapeuta i klijenta, uzimajući u obzir kontekst i kontinuum. Posebno se naglašava da je najvažniji instrument ovakve fenomenološke dijagnostike je svjesnost, i to terapeutova svjesnost, klijentova svjesnost i svjesnost njihove interakcije, kao i svjesnost konteksta i kontinuuma. Polaznici kroz rad na sebi, iskustveno osvještavaju da se dijagnoza se ne shvaća kao stanje već kao dinamični proces koji se odvija intersubjektivno, kroz odnos psihodijagnostičara (terapeuta) i klijenta, pri čemu je klijent ko-dijagnostičar, subjekt i partner terapeutu i u terapijskom i u dijagnostičkom procesu. naglašava se da su dijagnostički i terapijski proces su nerazdvojivi, jedan proces (teragnoza). Posebno se obrađuje provođenje prvog intervjua, te tehnike kreativne dijagnostike ličnosti.

·      Psihodrama i sociodrama. Na ovom seminaru se polaznici upoznaju sa psihodramom i sociodramom, psihoterapijskim modalitetom koji uz geštalt terapiju predstavlja drugi osnovni izvor IGT. Osnovni koncepti psihodrame i sociodrame se prolaze iskustveno, polaznici rade na svojim stvarnim osobnim procesima kroz tehnike psihodrame i sociodrame. Poseban naglasak se stavlja na osnovne koncepte Morenove psihodrame, model pozornice koji najbolje manifestira psihodramsku tradicija integrativne geštalt terapije, kao i koncepte scene, uloge, atmosfere, ikone, naracije i narative.

·      Teorija II. Ovaj drugi teorijski seminar je fokusiran na teoriju i praksu IGT. Obrađuje se IGT teorija zdravlja i bolesti, četiri temeljne terapijske strategije tj. četiri pravca terapije i podrške IGT („četiri puta ozdravljenja”), terapijski odnos, transfer i kontratransfer, terapijski proces kroz četiri faze terapije i četiri razine emocionalne dubine, te čimbenici koji doprinose uspješnim ishodima terapije.

·      Rad s tijelom. Seminar je fokusiran na tehnike rada sa tijelom, tehnike uspostavljanja kontakta sa tijelom, prepoznavanju biografskih elemenata te stava, prema sebi i svijetu iz držanja tijela, pokreta. Obrađuju se i terapijske tehnike direktnog rada na tijelu, kada nije moguć terapijski rad kroz verbalni kanal, naročito u situacijama predverbalnih ranih traumatizacija. Sve te koncepte i terapijske tehnike rada s tijelom polaznici prorađuju primarno kroz osobni rad na sebi.

·      Rad s grupom i grupna dinamika. Seminar je usmjeren na modele i tehnike terapijskog rada s grupom i u grupi, grupne procese i grupnu dinamiku te analizu grupnog procesa. Osim individualnog rada u grupi, polaznici vježbaju osjetljivost na procese u grupi i percepciju interakcijskih obrazaca i načini konstruktivnog sučeljavanja sa konfliktima između članova grupe.

·      Krizne intervencije. Na ovom seminaru je naglasak na krizi, psihičkoj dinamici kriza i kriznih stanja, psihičkim kriznim reakcijama, psihološkim kriznim intervencijama i radu s klijentom u stanju psihičke krize. Definira se podjela kriza na vanjski izazvane krize (kao što su traumatski događaji) i iznutra izazvane krize (pri čemu se naglašavaju najvažniji IGT koncepti u radu s krizama, unutarnji konflikti koji izazivaju krizu). Posebno se obrađuju razvojne krize, traumatske krize, gubici i tugovanje. Obrađuju se i krize  u grupi, individualnoj terapiji te kod samog terapeuta u toku terapijskog rada. Zasebni dio seminara je posvećen je traumatskim događajima, terapijskoj podršci za vrijeme krize i proradi i integraciji traumatskih iskustava, što uključuje i tugovanje.

 

Dodatni (izborni) seminari (svaki u trajanju od 4 dana, 32 sata), po osobnom izboru polaznika

·      Kontakt i svjesnost

·      Psihopatologija

·      Integrativno geštalt savjetovanje 

·      Specifičnosti IGT u radu s djecom i adolescentima

·      Obiteljska, bračna i partnerska IGT

·      Otpori u terapijskom odnosu

·      Terapijski odnos u IGT i identitet integrativnog geštalt terapeuta

·      IGT pristup u organizacijama, institucijama i zajednicama/ IG coaching

·      Očevi i kćeri

·      Majke i sinovi

·      Etički kodeks i etički principi IGT

·      IGT fokalna kratkotrajna terapija i fokalna dijagnostika

 

RAD U MALIM GRUPAMA (PEER GRUPE, sustručnjačke grupe)

Na početku edukacije stvaraju se male grupe od 3 do 5 sudionika čija je glavna zadaća proučavanje i prorađivanje stručne literature. Također uloga rada u malim grupama je razgovor i prorada vlastitih procesa i pružanje uzajamne podrške za osobni i profesionalni rast i razvoj, kao i uvježbavanje vještina i tehnika u terapijskom radu, pružanje povratnih informacija i sustručnjačka supervizija (intervizija).

Polaznici trebaju s popisa literature pročitati obaveznu literaturu, a prije svakog seminara onu koja je povezana s temom seminara. Sva obavezna literatura dostupna je polaznicima kod Tajnika/ce CITIS. Osim obvezne literature, svaka grupa će samostalno odlučiti, slijedeći svoje interese, koju dodatnu literaturu će obraditi s preporučenog dijela popisa literature.

Grupe vode dnevnik u kojem zapisuju sadržaj i proces rada, te vode bilješke o prisutnosti članova grupe. Dnevnik sustručnjačke grupe će ujedno biti dio povratne informacije na kraju edukacije.

 

Završna povratna informacija/završni feedback

U ovoj radionici koja  slijedi na kraju četvrte godine edukacije tj. na samom kraju edukacije daje se povratna informacija o članovima grupe, voditeljima, sustručnjačkim grupama i samoj edukaciji. Polaznici reflektiraju o sveukupnom procesu edukacije, osobnom razvojnom procesu, razvoju njihovog identiteta integrativnog geštalt terapeuta, budućoj perspektivi, odnosima među članovima grupe i voditeljima. Ova radionica je namijenjena osobnom iskustvu stečenom tijekom edukacije, završavanju grupnih procesa i života grupe, što uključuje osjećaje gubitka i tugovanja.

 

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA (LEHRANALIZA)

Lehranaliza je intenzivan i kontinuirani individualni rad na sebi i svojim procesima. Ona je bitan element edukacije. S individualnom psihoterapijom potrebno je započeti najkasnije na drugoj godini edukacije kod certificiranih integrativnih geštalt terapeuta. Polaznik bira mentore s liste lehrterapeuta CITIS-a, koja se dostavlja svim polaznicima, odnosno objavljuje na službenoj web-stranici. Ukoliko polaznik želi lehrterapeuta izvan onih navedenih u listi (npr. iz druge škole), podnosi molbu Stručnom savjetu edukacije, koje odlučuje o svakom slučaju posebno.

Poželjno je da polaznik individualnu terapiju odradi kod najmanje dva lehrterapeuta, i da oni budu različitog spola.

Po završetku individualne terapije, lehrterapeut u indeksu polaznika potpisuje broj sati i vremensko razdoblje individualne terapije. To su jedine informacije koje lehrterapeut daje CITIS-u i voditeljima edukacije o polazniku.

 

KLINIČKA PRAKSA/RAD S KLIJENTIMA

Neposredni stručni savjetodavni i terapijski rad s klijentima, odnosno psihosocijalni rad, je sastavni dio edukacije.

Rad s klijentima pod supervizijom polaznik treba početi najkasnije s početkom četvrte  godine edukacije. Tada započinje sustavna grupna supervizija. Prije toga polaznik mora proći najmanje 40 sati lehranalize (individualne psihoterapije), nakon čega podnosi molbu Stručnom savjetu edukacije CITIS-a da mu odobri rad s klijentima pod supervizijom. Ukoliko polaznik prije četvrte godine udovolji uvjetu od 40 sati lehranalize, u prilici je da radi s ljudima,  i želi raditi IGT ranije, može uputiti zamolbu Stručnom savjetu edukacije za ranijim početkom rada s klijentima (tijekom treće godine edukacije) Stručni savjet procjenjuje njegove kompetencije i shodno tome donosi odluku. Ukoliko mu Stručni savjet odobri može početi raditi s klijentima uz redovitu individualnu superviziju.

Tijekom cjelokupne edukacije polaznici trebaju imati 400 sati kliničkog praktičnog iskustva s klijentima, što podrazumijeva najmanje 400 susreta s izabranim klijentima (individualno, grupe, parovi, obitelji). Polaznik je dužan voditi točnu i datiranu dokumentaciju i kontinuirano supervizirati svoj savjetodavni i psihoterapijski rad.

 

SUPERVIZIJA

Grupna supervizija započinje i odvija se na četvrtoj godini edukacije, u trajanju od 128 sati. Osim grupne supervizije polaznici tijekom edukacije trebaju imati i minimalno 25 sati individualne supervizije. Svaki kandidat dobiva Listu supervizora CITIS-a, s koje bira individualnog supervizora. Grupna supervizija se odvija u sklopu redovite edukacije, a provode je supervizori određeni od strane Stručnog vijeća edukacije.

Superviziju provode iskusni psihoterapeuti-supervizori, s najmanje 10 godina terapijskog iskustva.

Supervizor je član Edukacijskog vijeća i najmanje se jednom godišnje susreće s ostalim trenerima i supervizorima kako bi zajedno razmijenili informacije i uvide te na taj način podigli kvalitetu edukacije. Supervizor redovito jednom godišnje daje izvještaj o supervizantu voditeljima edukacije, a na zahtjev i Stručnom savjetu edukacije.

Polaznici edukacije trebaju imati supervizijsko iskustvo s najmanje 2 supervizora. Supervizor ne može biti istovremeno i individualni terapeut ni voditelj/trener. Moguće je da voditelj/trener kasnije postane supervizor. Po završetku supervizije, individualni supervizor potpisuje broj sati i vremensko razdoblje supervizije u indeks polaznika.

Smisao supervizije je da polaznici uče u pratnji supervizora, da profesionalno rade i da formiraju svoj individualni stil u radu. Poželjno je da polaznici edukacije imaju superviziju nakon svakog 4. susreta. Voditelji edukacije i Stručno vijeće edukacije mogu donijeti odluku da je nekom od polaznika češće potrebna supervizija.

KIBUC (INTENZIVNI SEMINAR)

Ovaj seminar traje sedam dana. U njemu kandidati imaju mogućnost da se upuste u duboke procese i intenzivni rad na sebi, te da rade na temama koje im omogućavaju da kasnije suvereno vladaju vođenjem grupne dinamike i grupnog procesa. Kibuc se održava u pravilu u ljetnim mjesecima izvan mjesta stalnog boravka polaznika (što podrazumijeva troškove prehrane i smještaja), kao rezidencijalna radionica u grupi koja je izdvojena iz svakodnevne okoline, čime se intenziviraju procesi grupne dinamike, osigurava više vremena za rad u grupi. Tijekom edukacije potrebno je sudjelovati minimalno na dva kibuca.

 

PRAĆENJE PROFESIONALNOG RAZVOJA POLAZNIKA

Kako bi mogli apsolvirati svaku edukacijsku godinu i prijeći u sljedeću edukacijsku godinu, polaznici edukacije moraju biti prisutni na najmanje 80% sadržaja tijekom godine. Sadržaje koje im nedostaju mogu nadoknaditi u drugoj edukacijskoj grupi ili sljedećoj generaciji edukacije.

Polaznici edukacije trebaju obraditi svu obaveznu literaturu i pisane zadatke te imati aktivnu ulogu tijekom edukacije (u osobnom terapijskom iskustvu, u aktivnostima izgradnje vještina i superviziji).

Kako bi dobili potpis za supervizijsku radionicu polaznici edukacije trebaju raditi s klijentima, voditi evidenciju i pisati izvještaje.

Voditelji edukacije kontinuirano prate profesionalni razvoj polaznika, pohađanje lehr-terapije i supervizije, sudjelovanje u radu peer-grupe, obrađenu obaveznu literaturu, razvoj kompetencija za terapijski rad s klijentima, te udovoljavanje drugim edukacijskim kriterijima.

Po ispunjenju svih obveza polazniku edukacije izdaje se potvrda o završetku edukacije.

 

ZAVRŠNI RAD

Za završetak edukacije polaznici trebaju napisati završni pismeni rad od minimalno 50 stranica u kojem će povezati teorijski dio s praksom. Za pisanje završnog rada se priznaje 50 sati. Polaznici edukacije u pravilu pišu završni rad o kontinuiranom terapijskom procesu (individualnom ili grupnom). Završni rad uključuje, prikaz slučaja, dijagnostički i terapijski proces, njegovu teorijsku utemeljenost i objašnjenje te osobnu terapeutovu refleksiju. Mogu biti izabrane i druge teme, kao što su teorijske i istraživačke teme, te teme vezane uz evaluaciju IGT ili primjenu IGT u različitim kontekstima, i drugi oblici. Tema, ako nije prikaz slučaja, mora biti odobrena od strane Stručnog vijeća edukacije. Za pisanje završnog rada svaki kandidat mora imati mentora koji prati i usmjerava pisanje rada, kojeg bira ili mu se određuje s Liste mentora za izradu završnih radova CITIS, koji kroz raspravu s polaznikom, podržava proces pisanja završnog rada. Nakon suglasnosti mentora polaznik predaje završni rad se u tri primjerka, od kojih jedan primjerak ide Tajniku/ci CITIS, kod koje/g su dostupni svi završni radovi su na uvid svim polaznicima kao model kako pisati završni rad.

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA I USMENI ISPIT

Edukacija završava obranom završnog rada i usmenim ispitom, pred ispitnim povjerenstvom od 3 člana kojega imenuje Stručni savjet edukacije, a obuhvaća praktični i teorijski dio.

 

CERTIFIKAT

Nakon uspješno završene obrane i položenog ispita, polaznik edukacije predaje indeks (kojim dokazuje ispunjene obveze), nakon čega mu CITIS izdaje potvrdu o završetku edukacije.

Nakon toga polaznik dobiva certifikat Internacionalnog instituta za integrativnu geštalt terapiju (Internationales Institut für Integrative Gestalttherapie - IIIGT, Nürnberg, Njemačka) o završenoj edukaciji za integrativnog gestalt psihoterapeuta, koji je usklađen sa kriterijima smjernicama i standardima EAGT (European Association for Gestalt Therapy),  i EAP (European Association for Psshotherapy), što omogućuje pokretanje postupka za izdavanje europskog certifikata geštalt terapeuta i europskg certifikat za psihoterapiju (ECP-European Certificate of Psychotherapy).

SUMATIVNI PRIKAZ EDUKACIJE

Program traje četiri godine grupnog i individualnog rada, a sastoji se od:

1.      816 sati grupnog rada i iskustvenog učenja, što obuhvaća 616 sati teorije i metodologije i 200 sati osobnog terapijskog iskustva) kroz:

·        rad u grupi – 384 sati

·         izborna radionica -24 sati

·         kibuc – 112 sati

·         obvezni seminari – (7x32)+(2x24) = 272 sati

·         završni feedback – 24 sata

2.      400 sati kliničke prakse pod supervizijom

3.      200 sati rada u sustručnjačkim grupama, što obuhvača 170 sati teorije i metodologija i 30 sati peer/sustručnjačke supervizije/intervizije

4.      100 sati individualne terapije

5.      158 sata supervizije

·         128 sati grupne supervizije

·         30 sati individualne supervizije

6.      64 sata po slobodnom izboru – izborni seminari

7.      50 sati za pisanje završnog rada 

Ukupno:  1.788 sati

 

Kriteriji EAGT

Ukupna trajanje edukacije od minimalno 1450 sati

 • 600 sati teorije i metodologije iskustvenim putem
 • 400 sati kliničke prakse
 • 150 sati supervizije
 • 250 sati osobnog terapijskog iskustva
 • 50 sati po osobnom izboru

The training program consists of a minimum of 1450 hours.

·       600 hours of theory and methodology done in an experiential way

·       400 hours of clinical practice

·       150 hours of supervision

·       250 hours of personal therapeutic experience

·       50 hours personal preference

Naša edukacija u odnosu na kriterije EAGT:

Ukupna trajanje edukacije - 1788 sati

 • 786 sati teorije i metodologije iskustvenim putem
  • 616 u grupnim edukacijskim iskustvenim radionicama, kibucima, seminarima,
  • 170 sati u peer grupama
 • 400 sati kliničke prakse
 • 188 sata supervizije
  • grupna supervizija – 128
  • individualna supervizija – 30
  • sustručnjačka supervizija/intervizija u peer grupama - 30
 • 300 sati osobnog terapijskog iskustva
  • 200 sati u grupnim edukacijskim iskustvenim radionicama i obveznim seminarima
  • 100 individualne terapije (lehranalize)
 • 64 sati po osobnom izboru – dva izborna seminara
 • dodatno – 50 sati – pisanje završnog rada