PROGRAM (KURIKULUM) EDUKACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE

INTEGRATIVNIH GESTALT SAVJETOVATELJA/SOCIOTERAPEUTA/SAVJETODAVNIH TERAPEUTA

 

Uvjeti za uključivanje u edukaciju:

 

  1. Prethodno obrazovanje

Najniža potrebna razina prethodnog obrazovanja je završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (ili viša stručna sprema, VŠS, po starom obrazovnom sustavu) u području pomagačkih zanimanja i/ili humanističkih i društvenih znanosti. U specifičnim slučajevima i po posebnim uvjetima u edukaciju se mogu uključiti i stručnjaci drugih struka koji imaju mogućnost praktičnog savjetodavnog rada.

 

  1. Dob

Da bi se osoba mogla uključiti u edukaciju mora imati najmanje 25 godina starosti.

 

  1. Mogućnost neposrednog stručnog rada s ljudima

Za edukaciju se mogu prijaviti osobe koje se bave psihosocijalnim radom tj. imaju mogućnost neposrednog stručnog savjetodavno-terapijskog rada s ljudima. Kandidati koji se ne bave psihosocijalnim radom mogu pohađati edukaciju, ali po završetku neće dobit certifikat.

 

  1. Pohađanje izborne iskustvene radionice i pozitivna procjena voditelja

Prije uključivanja u edukaciju kandidati trebaju proći izbornu iskustvenu radionicu, u trajanju od tri dana (ukupno 24 sati) koja omogućuje da se voditelji i kandidati međusobno upoznaju, da kandidati iskustveno dožive i upoznaju integrativnu geštalt terapiju, te vide je li ovaj terapijski pristup za njih prikladan. Voditelji koji vode radionicu procjenjuju jesu li kandidati prikladni za uključivanje u ovu edukaciju, temeljem uvida u rad na izbornom seminaru, diplome, životopisa i motivacijskog pisma. Konačna odluka o prijemu u edukaciju donosi se na temelju individualnih refleksija i povratnih informacija polaznika radionice, te procjeni i povratnih informacija voditelja. Kriteriji za refleksiju i procjenu su: kapacitet za svijest o sebi i drugima, sposobnost za kontakt s drugima, sposobnost samoprihvaćanja, spremnost na rizik i eksperiment, empatija, emocionalna stabilnost, spremnost na poštivanje integriteta drugih ljudi te sposobnost davanja i primanja povratnih informacija, te motivacija za osobni i profesionalni rast i razvoj. Za edukaciju nisu prikladne osobe koje su bile ili se nalaze na psihijatrijskom liječenju i imaju psihijatrijsku dijagnozu. Izborna radionice nikoga ne obavezuju na nastavak edukacije. Onima koji će se uključiti u edukaciju, izborna radionica ulazi u potrebne sate edukacije.

Kandidati za edukaciju trebaju priložiti:

·         diplomu

·         životopis

·         motivacijsko pismo

 

Edukacija za IGT savjetovatelja traje tri godine.

STRUKTURA EDUKACIJE PO GODINAMA

 

PRVA GODINA EDUKACIJE

NAZIV

Opis

Broj sati

Rad u grupi/grupne edukacijske iskustvene radionice

Vikend radionice koje mogu trajati po dva, tri ili četiri dana (ukupno 16 dana po osam sati)

128

Rad s kreativnim medijima

Obvezni seminar u trajanju od 4 dana (4x8 sati)

32

Rad s  praznom stolicom i rad sa snovima

Obvezni seminar u trajanju od 4 dana (4x8 sati)

32

Integrativno geštalt savjetovanje

Obvezni seminar u trajanju od 4 dana (4x8 sati)

32

Rad u malim grupama (sustručnjačke/peer grupe)

50 sati godišnje, pet sati mjesečno

50

UKUPNO

274

 

DRUGA GODINA EDUKACIJE

NAZIV

Opis

Broj sati

Rad u grupi/grupne edukacijske iskustvene radionice

Vikend radionice koje mogu trajati po dva, tri ili četiri dana (ukupno 16 dana po osam sati)

128

Psihodrama i sociodrama

Obvezni seminar u trajanju od 4 dana (4x8 sati)

32

Rad s grupom i grupna dinamika

(grupni proces i analiza grupnog procesa)

Obvezni seminar u trajanju od 4 dana (4x8 sati)

32

Teorija

Obvezni seminar u trajanju od 3 dana (3x8 sati)

24

Rad u malim grupama (sustručnjačke/peer grupe)

50 sati godišnje, 5 satI mjesečno

50

UKUPNO

266

 

TREĆA GODINA EDUKACIJE

NAZIV

Opis

Broj sati

Rad u grupi/grupne edukacijske iskustvene radionice

Vikend radionice koje mogu trajati po dva, tri ili četiri dana (ukupno 16 dana po osam sati)

128

Grupna supervizija

Vikend radionice koje mogu trajati po dva, tri ili četiri dana (ukupno 16 dana po osam sati)

128

Rad u malim grupama (sustručnjačke/peer grupe)

50 sati godišnje, 5 satI mjesečno

50

UKUPNO

306

 

DODATNO TIJEKOM EDUKACIJE

NAZIV

Opis

Broj sati

Izborna radionica

 

24

Kibuc (Intenzivni seminar)

Obvezni seminar u trajanju od 7 dana, 1 puta tijekom edukacije

56

Individualna psihoterapija (lehranaliza)

 

60

Dva dodatna (izborna) seminara u trajanju od 4 dana, 32 sata), po osobnom izboru polaznika

Lista dodatnih (izbornih) seminara:

·      Prvi intervju i dijagnostika

·      Krizne intervencije

·      Kontakt i svjesnost

·      Psihopatologija

·      Specifičnosti IGT u radu s djecom i adolescentima

·      Obiteljska, bračna i partnerska IGT

·      Otpori u terapijskom odnosu

·      Terapijski odnos u IGT i identitet IG terapeuta

·      IGT pristup u organizacijama, institucijama i zajednicama/ IG coaching

·      Očevi i kćeri

·      Majke i sinovi

·      Etički kodeks i etički principi IGT

·      IGT fokalna kratkotrajna terapija i dijagnostika

64

Klinička praksa (savjetodavni i socioterapijski rad)

 

200

Pisanje završnog rada

 

40

UKUPNO

444

 

UKUPNO – cijela edukacija

1290

 

Nakon završene edukacije za IGT savjetovatelja/socioterapeuta kandidat može, ukoliko udovoljava svim drugim propisanim uvjetima za IGT psihoterapeuta (uključujući i one koji se tiču stupnja i vrste obrazovanja) upisati četvrtu razlikovnu godinu edukacije te tako steći kompetencije za IGT psihoterapeuta.

 

 

Pojašnjenje pojedinih komponenti edukacije

 

Rad u grupi/ grupne edukacijske iskustvene radionice

Radi se o vikend radionicama, u trajanju od dva (petak i subota), tri ili četiri dana; kroz tri godine, u zatvorenoj edukacijskoj grupi od 10-20 polaznika koja se formira nakon izborne radionice.

Osobno terapijsko iskustvo dio je rada u edukacijskoj grupi  tijekom sve četiri godine edukacije, a najviše tijekom prve dvije godine. Glavni sadržaji rada u grupi su rad na sebi i razvijanje osobnih, socijalnih i profesionalnih kompetencija. Tradicionalno se u našem pristupu smatra da je prva godina rada u grupi posvećena unaprjeđenju osobnih kompetencija, druga unaprjeđenju socijalnih kompetencija a treće (i četvrta) profesionalnih kompetencija. Glavni fokus je na ličnosti polaznika, , integriranju životnih iskustava, rastu i razvoju u zrelu i kompetentnu osobu. Drugi fokusi rada u grupi su upoznavanje integrativne geštalt psihoterapije, kroz rad na sebi njenih tehnika, načina rada, i osnovnih koncepata.

Rad u grupnoj edukacijskoj iskustvenoj radionici se temelji na osobnom terapijskom iskustvu, refleksiji o tom iskustvu i iskustvenom učenju s ciljem stvaranja relevantnih osobnih uvida, suočavanja s vlastitim deficitima, traumama i konfliktima, te blokadama i prekidima kontakta, pri čemu se nastoji unaprijediti sposobnost empatije, spontanosti, fleksibilnosti, poboljšati samoopažanje i opažanje drugih, kao i olakšati kontakt sa svijetom oko sebe.

Kroz iskustveni rad se posebni naglasak stavlja se na odgovornost, svjesnost, pojam „ovdje i sada“; iskustvo, eksperiment, kontakta i povlačenja, mehanizme otpora, upoznavanje polaznika s IGT terapijskim eksperimentima i tehnikama, kao i njihovom teorijskom i metodološkom osnovom. razumijevanju odnosa terapeut-klijent, samoistraživanju pomoću eksperimenata i kreativnih tehnika. Koristeći se iskustvenim pristupom, polaznici stječu svjesnost o tome kako se razvijala njihova osobna dinamika ličnosti.

 

SEMINARI

Smisao seminara je dublje metodološko upoznavanje integrativne geštalt terapije, njenih mogućnostima, metoda i tehnika savjetodavnog i socioterapijskog rada. Godišnje se održavaju po dva obvezna tematska seminara, koje polaznici ne moraju nužno pohađati baš na toj godini. Osim obveznih seminara polaznici mogu tijekom edukacije odslušati i dodatne seminare.

 

Obvezni seminari

·      Rad s kreativnim medijima. Seminar stavlja naglasak na korištenje različitih kreativnih medija kao terapijskog sredstva i kreativni terapijski proces. Polaznici preko različitih kreativnih medija rade na osobnim temama. Na seminaru se naglašava specifičnost pojedinih kreativnih medija i specifičnost terapijskog procesa s kreativnim medijima. Polaznici iskustveno spoznaju da kreativni mediji osiguravaju  pristup neposredniji nego u radu s govornim izražavanjem, olakšavaju  rad s otporom, jer otpore »zaobilazimo«. U skladu sa svojim prirodnim karakteristikama kreativni mediji nude vrlo različite mogućnosti izražavanja.

·      Rad s  praznom stolicom i rad sa snovima. Na ovom seminaru se polaznici upoznaju s kultnom geštalt tehnikom – radu s praznom stolicom, koja je vrlo korisna u radu s konfliktima, fragmentiranim dijelovima ličnosti i sl. Drugi dio seminara posvećen je radu sa snovima. Polaznici rade na osobnim snovima iskustveno, a onda se takav rad obrazlaže u svjetlu teorije i metodologije rada sa snovima u IGT pristupu; gdje se naglašava važnost integracijske funkcije snova, shvaćanje da su snovi izraz spontane predracionalne refleksije kreativnosti organizma, koji omogućavaju samoregulaciju, koji pridonose zdravlju, te imaju vrlo važnu funkciju integracije životnih događaja u vremenskoj dimenziji povijesti, sadašnjosti i budućih očekivanja, na jednoj nesvjesnoj, subkortikalnoj razini.

·      Teorija.  U ovom teorijskom seminaru je naglasak na filozofskim i antropološkim osnovama IGT, osnovnim konceptima, povijesti i razvojnom putu IGT, modelu ličnosti i razvojnim teorijama IGT. Drugi dio seminara je fokusiran na teoriju i praksu integrativnog geštalt savjetovanja i socioterapije. Obrađuje se IGT teorija zdravlja i bolesti, četiri temeljne terapijske strategije tj. četiri pravca terapije i podrške IGT („četiri puta ozdravljenja”), terapijski odnos, transfer i kontratransfer, terapijski proces kroz četiri faze terapije i četiri razine emocionalne dubine, te čimbenici koji doprinose uspješnim ishodima terapije, kao i specifične tehnike IG savjetovanja i socioterapije.

·      Geštalt savjetovanje. U ovom seminaru se polaznici upoznaju s teorijskim i praktičnim osnovama integrativnog geštalt savjetovanja. Naglasak je na procesu savjetovanja, od prvog do završnog susreta. Obrađuju se  klasični psihopatološki dijagnostički sustavi (DSM-5, ICD-10); s ciljem osvješćivanja svrhe dijagnostike u savjetovanju, pri čemu se naglašava različitost IGT pristupa , procesni pristup dijagnostici u savjetovanju tj. procesualna dijagnostika. Polaznici na seminaru uspoređuju termine geštalt dijagnostike i standardne dijagnostike, što je važno za dijalog s drugim psihoterapijskim pristupima, drugim stručnjacima i različitim izvorima literature. U drugom dijelu seminara se detaljno upoznaje s principima i tehnikama integrativnog geštalt savjetovanja, koji se bazira na osnovnim geštaltističkim dijagnostičkim konceptima smetnji samoregulacijskog procesa i kontakt-funkcija, na konceptu intersubjektivne korespondencije savjetovatelja i klijenta, uzimajući u obzir kontekst i kontinuum. Naglašava se da su dijagnostički i savjetodavni/terapijski proces nerazdvojivi, jedan proces (teragnoza). Posebno se obrađuje provođenje prvog intervjua, te tehnike kreativne dijagnostike ličnosti. Poseban naglasak se stavlja na koncept socijalne ili psihosocijalne dijagnoze, kao važno sredstvo u radu socioterapeuta/savjetovatelja, a jedan oblik socijalne  dijagnoze, na temelju koje se može praktički djelovati, može se napraviti na temelju 5 stupova identiteta po Petzoldu. U seminaru se naglašava razlika između socijalne i psihološke dijagnoze. Socijalna dijagnoza učvršćuje kompetencije i profesionalni identitet socioterapeuta/ savjetovatelja.  

·      Psihodrama i sociodramaNa ovom seminaru se polaznici upoznaju sa psihodramom i sociodramom, psihoterapijskim modalitetom koji uz geštalt terapiju predstavlja drugi osnovni izvor IGT. Osnovni koncepti psihodrame i sociodrame se prolaze iskustveno, polaznici rade na svojim stvarnim osobnim procesima kroz tehnike psihodrame i sociodrame. Poseban naglasak se stavlja na osnovne koncepte Morenove psihodrame, model pozornice koji najbolje manifestira psihodramsku tradicija integrativne geštalt terapije, kao i koncepte scene, uloge, atmosfere, ikone, naracije i narative.

·       Rad s grupom i grupna dinamika (grupni proces i analiza grupnog procesa). Seminar je usmjeren na modele i tehnike savjetodavnog i socioterapijskog rada s grupom i u grupi, grupne procese i grupnu dinamiku te analizu grupnog procesa. Osim individualnog rada u grupi, polaznici vježbaju osjetljivost na procese u grupi i percepciju interakcijskih obrazaca i načini konstruktivnog sučeljavanja sa konfliktima između članova grupe.

 

Dodatni (izborni) seminari (svaki u trajanju od 4 dana, 32 sata), po osobnom izboru polaznika

·      Prvi intervju i dijagnostika

·      Krizne intervencije

·      Kontakt i svjesnost

·      Psihopatologija

·      Rad s tijelom

·      Specifičnosti IGT u radu s djecom i adolescentima

·      Obiteljska, bračna i partnerska IGT

·      Otpori u terapijskom odnosu

·      Terapijski odnos u IGT i identitet integrativnog geštalt terapeuta

·      IGT pristup u organizacijama, institucijama i zajednicama/ IG coaching

·      Očevi i kćeri

·      Majke i sinovi

·      Etički kodeks i etički principi IGT

·      IGT fokalna kratkotrajna terapija i fokalna dijagnostika

 

RAD U MALIM GRUPAMA (PEER GRUPE, sustručnjačke grupe)

Na početku edukacije stvaraju se male grupe od 3 do 5 sudionika čija je glavna zadaća proučavanje i prorađivanje stručne literature. Također uloga rada u malim grupama je razgovor i prorada vlastitih procesa i pružanje uzajamne podrške za osobni i profesionalni rast i razvoj, kao i uvježbavanje vještina i tehnika u savjetodavnom/socioterapijskom radu, pružanje povratnih informacija i sustručnjačka supervizija (intervizija).

Polaznici trebaju s popisa literature pročitati obaveznu literaturu, a prije svakog seminara onu koja je povezana s temom seminara. Sva obavezna literatura dostupna je polaznicima kod Tajnika/ce CITIS. Osim obvezne literature, svaka grupa će samostalno odlučiti, slijedeći svoje interese, koju dodatnu literaturu će obraditi s preporučenog dijela popisa literature.

Grupe vode dnevnik u kojem zapisuju sadržaj i proces rada, te vode bilješke o prisutnosti članova grupe. Dnevnik sustručnjačke grupe će ujedno biti dio povratne informacije na kraju edukacije.

 

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA (LEHRANALIZA)

Lehranaliza je intenzivan i kontinuirani individualni rad na sebi i svojim procesima. Ona je bitan element edukacije. S individualnom psihoterapijom potrebno je započeti najkasnije na drugoj godini edukacije kod certificiranih integrativnih geštalt terapeuta. Polaznik bira mentore s liste lehrterapeuta CITIS-a, koja se dostavlja svim polaznicima, odnosno objavljuje na službenoj web-stranici. Ukoliko polaznik želi lehrterapeuta izvan onih navedenih u listi (npr. iz druge škole), podnosi molbu Stručnom savjetu edukacije, koje odlučuje o svakom slučaju posebno.

Poželjno je da polaznik individualnu terapiju odradi kod najmanje dva lehrterapeuta, i da oni budu različitog spola.

Po završetku individualne terapije, lehrterapeut u indeksu polaznika potpisuje broj sati i vremensko razdoblje individualne terapije. To su jedine informacije koje lehrterapeut daje CITIS-u i voditeljima edukacije o polazniku.

 

KLINIČKA PRAKSA/RAD S KLIJENTIMA

Neposredni stručni savjetodavni i socioterapijski rad s klijentima, odnosno psihosocijalni rad, je sastavni dio edukacije.

Rad s klijentima pod supervizijom polaznik treba početi najkasnije s početkom četvrte  godine edukacije. Tada započinje sustavna grupna supervizija. Prije toga polaznik mora proći najmanje 40 sati lehranalize (individualne psihoterapije), nakon čega podnosi molbu Stručnom savjetu edukacije CITIS-a da mu odobri rad s klijentima pod supervizijom. Ukoliko polaznik prije četvrte godine udovolji uvjetu od 40 sati lehranalize, u prilici je da radi s ljudima,  i želi raditi ranije, može uputiti zamolbu Stručnom savjetu edukacije za ranijim početkom rada s klijentima (tijekom treće godine edukacije) Stručni savjet procjenjuje njegove kompetencije i shodno tome donosi odluku. Ukoliko mu Stručni savjet odobri može početi raditi s klijentima uz redovitu individualnu superviziju.

Tijekom cjelokupne edukacije polaznici trebaju imati 200 sati kliničkog praktičnog iskustva s klijentima, što podrazumijeva najmanje 200 susreta s izabranim klijentima (individualno, grupe, parovi, obitelji). Polaznik je dužan voditi točnu i datiranu dokumentaciju i kontinuirano supervizirati svoj savjetodavni i socioterapijski rad.

 

GRUPNA SUPERVIZIJA

Grupna supervizija započinje i odvija se na četvrtoj godini edukacije, u trajanju od 128 sati. Grupna supervizija se odvija u sklopu redovite edukacije, a provode je supervizori određeni od strane Stručnog vijeća edukacije. Superviziju provode iskusni psihoterapeuti-supervizori, s najmanje 10 godina terapijskog iskustva.

Smisao supervizije je da polaznici uče u pratnji supervizora, da profesionalno rade i da formiraju svoj individualni stil u radu. 

 

KIBUC (INTENZIVNI SEMINAR)

Ovaj seminar traje sedam dana. U njemu kandidati imaju mogućnost da se upuste u duboke procese i intenzivni rad na sebi, te da rade na temama koje im omogućavaju da kasnije suvereno vladaju vođenjem grupne dinamike i grupnog procesa. Kibuc se održava u pravilu u ljetnim mjesecima izvan mjesta stalnog boravka polaznika (što podrazumijeva troškove prehrane i smještaja), kao rezidencijalna radionica u grupi koja je izdvojena iz svakodnevne okoline, čime se intenziviraju procesi grupne dinamike, osigurava više vremena za rad u grupi.

 

PRAĆENJE PROFESIONALNOG RAZVOJA POLAZNIKA

Kako bi mogli apsolvirati svaku edukacijsku godinu i prijeći u sljedeću edukacijsku godinu, polaznici edukacije moraju biti prisutni na najmanje 80% sadržaja tijekom godine. Sadržaje koje im nedostaju mogu nadoknaditi u drugoj edukacijskoj grupi ili sljedećoj generaciji edukacije.

Polaznici edukacije trebaju obraditi svu obaveznu literaturu i pisane zadatke te imati aktivnu ulogu tijekom edukacije (u osobnom terapijskom iskustvu, u aktivnostima izgradnje vještina i superviziji).

Kako bi dobili potpis za supervizijsku radionicu polaznici edukacije trebaju raditi s klijentima, voditi evidenciju i pisati izvještaje.

Voditelji edukacije kontinuirano prate profesionalni razvoj polaznika, pohađanje lehr-terapije i supervizije, sudjelovanje u radu peer-grupe, obrađenu obaveznu literaturu, razvoj kompetencija za savjetodavni i socioterapijski rad s klijentima, te udovoljavanje drugim edukacijskim kriterijima.

Po ispunjenju svih obveza polazniku edukacije izdaje se potvrda o završetku edukacije.

 

 

 

 

ZAVRŠNI RAD

Za završetak edukacije polaznici trebaju napisati završni pismeni rad od minimalno 20 stranica u kojem će povezati teorijski dio s praksom. Za pisanje završnog rada se priznaje 40 sati. Polaznici edukacije u pravilu pišu završni rad o kontinuiranom savjetodavnom/socioterapijskom procesu (individualnom ili grupnom). Završni rad uključuje, prikaz slučaja, dijagnostički i savjetodavni/socioterapijski proces, njegovu teorijsku utemeljenost i objašnjenje te osobnu refleksiju. Mogu biti izabrane i druge teme, kao što su teorijske i istraživačke teme, te teme vezane uz evaluaciju IGT ili primjenu IGT u različitim kontekstima, i drugi oblici. Tema, ako nije prikaz slučaja, mora biti odobrena od strane Stručnog vijeća edukacije. Za pisanje završnog rada svaki kandidat mora imati mentora koji prati i usmjerava pisanje rada, kojeg bira ili mu se određuje s Liste mentora za izradu završnih radova CITIS, koji kroz raspravu s polaznikom, podržava proces pisanja završnog rada. Nakon suglasnosti mentora polaznik predaje završni rad se u tri primjerka, od kojih jedan primjerak ide Tajniku/ci CITIS, kod koje/g su dostupni svi završni radovi su na uvid svim polaznicima kao model kako pisati završni rad.

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA I USMENI ISPIT

Edukacija završava obranom završnog rada i usmenim ispitom, pred ispitnim povjerenstvom od 3 člana kojega imenuje Stručni savjet edukacije, a obuhvaća praktični i teorijski dio.

 

CERTIFIKAT

Nakon uspješno završene obrane i položenog ispita, polaznik edukacije predaje indeks (kojim dokazuje ispunjene obveze), nakon čega mu CITIS izdaje potvrdu o završetku edukacije.

Nakon toga polaznik dobiva certifikat Internacionalnog instituta za integrativnu geštalt terapiju (Internationales Institut für Integrative Gestalttherapie - IIIGT, Nürnberg, Njemačka) o završenoj edukaciji za integrativnog gestalt savjetovatelja/socioterapeuta.

 

 

 

SUMATIVNI PRIKAZ EDUKACIJE

 

 Program traje tri godine grupnog i individualnog rada, a sastoji se od:

 

1.        712 sati grupnog rada i iskustvenog učenja, što obuhvaća 512 sati teorije i metodologije i 200 sati osobnog terapijskog iskustva) kroz:

·         rad u grupi – 384 sati

·         izborna radionica -24 sata

·         kibuc – 56 sati

·         obvezni seminari – (5x32)+ (1x24)= 184 sati

·         seminarI po osobnom izboru – 2x32= 64 sata

2.       200 sati savjetodavne/socioterapijske prakse pod supervizijom

3.      150 sati rada u sustručnjačkim grupama, što obuhvača 120 sati teorije i metodologija i 30 sati peer/sustručnjačke supervizije/intervizije

4.      60 sati individualne terapije

5.       128 sati grupne supervizije

6.      40 sati za pisanje završnog rada 

Ukupno:  1.290 sati