Općenito o edukacijama

CITIS ima dugogodišnje iskustvo u provedbi edukacija iz integrativne geštalt terapije.


Razine edukacije

Postoje dvije razine edukacije, odnosno dvije razine kompetencija koje se stječu kroz edukacije:
• niža razina – integrativni geštalt savjetovatelj
• viša razina – integrativni geštat psihoterapeut

To je uobičajen sustav u psihoterapijskim edukacijama. U našem pristupu se koristi i naziv socioterapeut, što je prema zahtjevima edukacije istoznačno razini i kompetencijama savjetovatelja. Socioterapeut je u svom radu više orijentiran na rad s grupama i zajednicom.


citis-ljudi


Edukacijski okvir:

Program edukacije iz Integrativne geštalt terapije zamišljen je kao program na razini poslijediplomskog studija a namijenjen je stručnjacima posebno zainteresiranim za povećanje profesionalne i osobne kompetentnosti koji imaju interes za savjetodavni i terapijski rad.
Poštujući osnovne teorijske postavke integrativne geštalt terapije u našim edukativnim grupama uči se iskustveno, radom na sebi u zatvorenoj grupi od 15 do 18 članova. Metodološki okvir edukacije odražava načela integrativnog geštalt psihoterapijskog pristupa, kroz radionički način rada koji naglašava proces i iskustvo, osigurava iskustveno učenje i refleksiju članova grupe, kombinira osobno terapijsko iskustvo s teorijom i stjecanjem vještina i metoda rada, a za cilj i ima podržavanje polaznike edukacije u formiranju svog osobnog terapeutskog stila.
Edukacija se bazira na smjernicama i standardima Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP), a u samu edukaciju je utkano i naše dugogodišnje iskustvo u provedbi psihoterapijskih edukacija. Polaznici nakon diplome o završenoj edukaciji u CITIS-u dobiju certifikat koji im omogućuje učlanjivanje u Hrvatsku komoru  psihoterapeuta.STRUČNI SAVJET EDUKACIJE

Stručni savjet edukacije je tijelo u okviru CITIS-a koje je stručno nadležno za provedbu svih edukacija . Čine ga:

• dr. sc. Ljiljana Igrić, CITIS - Predsjednica, igricljiljana@gmail.com
• Sonja Jirasek, CITIS, jirasek.sonja@gmail.com
• Zdenka Pantić, CITIS - Zamjenica predsjednice,zpantic@yahoo.com
• Blaž Topolovac, IIIGT,blaz_topolovac@yahoo.de
• mr. sc. Ivan Vračić, CITIS - Voditelj edukacija, ivan.vracic@gmail.com

LISTA TRENERA-VODITELJA

• Zdravko Bokulić, zdravkobokulic@yahoo.com, z.bokulic@gmail.com
• Tomaž Flajs, tflajs@gmail.com
• Nikica Hamer Vidmar, nvidmar53@gmail.com
• dr. sc. Ljiljana Igrić, igricljiljana@gmail.com
• Sonja Jirasek, jirasek.sonja@gmail.com
• dr. sc. Radojka Kraljević, radojka.kraljevic@zg.t-com.hr
• Jürgen Lemke, jue.lemke@t-online.de
• Zdenka Pantić, zpantic@yahoo.com
• Matko Petrić, matko.petric@gmail.com
• Dušan Potkonjak, dusandpotkonjak@yahoo.com
• Jana Rijavec, jana.rijavec@gmail.com
• Mirjana Šimunović Škunca, mifran0808@gmail.com
• Blaž Topolovac, blaz_topolovac@yahoo.de
• mr. sc. Ivan Vračić, ivan.vracic@gmail.com
• i dr.

LISTA LEHR-TERAPEUTA (INDIVIDUALNIH TERAPEUTA)

• Zdravko Bokulić, zdravkobokulic@yahoo.com, z.bokulic@gmail.com
• Alemka Guštin, alemka.codim@gmail.com
• dr. sc. Irena Habazin, ihabazin@gmail.com
• Nikica Hamer Vidmar, nvidmar53@gmail.com
• Vesna Hude, vesna.hude1@gmail.com
• dr. sc. Ljiljana Igrić, igricljiljana@gmail.com
• Sonja Jirasek, jirasek.sonja@gmail.com
• Jürgen Lemke, jue.lemke@t-online.de
• dr. sc. Radojka Kraljević, radojka.kraljevic@zg.t-com.hr
• Zdenka Pantić, zpantic@yahoo.com
• Matko Petrić, matko.petric@gmail.com
• Jana Rijavec, jana.rijavec@gmail.com
• Mirjana Šimunović-Škunca, mifran0808@gmail.com
• Blaž Topolovac, blaz_topolovac@yahoo.de
• mr. sc. Ivan Vračić, ivan.vracic@gmail.com

Polaznici edukacija mogu 30% sati lehranalize (edukacijske individualne terapije) odraditi kod geštalt terapeuta drugih škola i instituta, uz zamolbu Stručnom savjetu i odobrenje Stručnog savjeta

LISTA SUPERVIZORA

• Zdravko Bokulić, zdravkobokulic@yahoo.com, z.bokulic@gmail.com
• Ljiljana Igrić, igricljiljana@gmail.com
• Zdenka Pantić, zpantic@yahoo.com
• Mirjana Šimunović Škunca, mifran0808@gmail.com
• Blaž Topolovac, blaz_topolovac@yahoo.de
• Nikica Hamer Vidmar, nvidmar53@gmail.com

LISTA MENTORA ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA:

• Ljiljana Igrić, igricljiljana@gmail.com
• Radojka Kraljević, radojka.kraljevic@zg.t-com.hr
• Zdenka Pantić, zpantic@yahoo.com
• Ivan Vračić, ivan.vracic@gmail.com