CITIS ima višegodišnje iskustvo u provedbi edukacija u suradnji s Internacionalnim institututom za integrativnu geštalt terapiju (IIIGT).
Sve edukacije se provode prema standardima i programu Internacionalnog instituta za integrativnu geštalt terapiju (IIIGT), koji je na CITIS prenio sve ovlasti za provedbu programa za osposobljavanje psihoterapeuta i savjetovatelja/socioterapeuta u Republici Hrvatskoj.


Razine edukacije

Postoje dvije razine edukacije, odnosno dvije razine kompetencija koje se stječu kroz edukacije:
• niža razina – integrativni geštalt savjetovatelj
• viša – integrativni geštat psihoterapeut

To je uobičajen sustav u psihoterapijskim edukacijama. U našem pristupu se koristi i naziv socioterapeut, što je prema zahtjevima edukacije istoznačno razini i kompetencijama savjetovatelja. Socioterapeut je u svom radu više orijentiran na rad s grupama i zajednicom.


citis-ljudi

Edukacijski okvir:

Program edukacije iz Integrativne geštalt terapije zamišljen je kao program na razini poslijediplomskog studija a namijenjen je stručnjacima posebno zainteresiranim za povećanje profesionalne i osobne kompetentnosti koji imaju interes za savjetodavni i terapijski rad.
Poštujući osnovne teorijske postavke geštalt terapije u našim edukativnim grupama uči se iskustveno, radom na sebi u zatvorenoj grupi od 15 do 18 članova. Metodološki okvir edukacije odražava načela geštalt psihoterapijskog pristupa, kroz radionički način rada koji naglašava proces i iskustvo, osigurava iskustveno učenje i refleksiju članova grupe, kombinira osobno terapijsko iskustvo s teorijom i stjecanjem vještina i metoda rada, a za cilj i ima podržavanje polaznike edukacije u formiranju svog osobnog terapeutskog stila.
Edukacija se bazira na smjernicama i standardima Europske asocijacije za Gestalt psihoterapiju (EAGT), a u samu edukaciju je utkano i naše dugogodišnje iskustvo u provedbi psihoterapijskih edukacija. Podudarnost kurikuluma sa smjernicama i standardima EAGT-a omogućava polaznicima da nakon diplome koju im izda Internacionalni institut za integrativnu geštalt terapiju (Internationales Institut für Integrative Gestalttherapie - IIIGT, Nürnberg, Njemačka) dobiju certifikat gestalt psihoterapeuta pri EAGT-u (European Association for Gestalt Therapy) i europski certifikat za psihoterapiju (ECP - European Certificate of Psychotherapy).STRUČNI SAVJET EDUKACIJE

Stručni savjet edukacije je tijelo u okviru CITIS-a koje je stručno nadležno za provedbu svih edukacija u suradnji s IIIGT. Čine ga:

• Zdravko Bokulić, CITIS
• dr. sc. Ljiljana Igrić, CITIS
• Sonja Jirasek, CITIS
• Zdenka Pantić, CITIS
• Mirjana Šimunović Škunca, CITIS
• Blaž Topolovac, IIIGT
• mr. sc. Ivan Vračić, CITIS

LISTA TRENERA-VODITELJA

• Zdravko Bokulić
• dr. sc. Ljiljana Igrić
• Sonja Jirasek
• dr. sc. Radojka Kraljević
• Zdenka Pantić
• Mirjana Šimunović Škunca
• Blaž Topolovac
• mr. sc. Ivan Vračić
• Jürgen Lemke
• Jana Rijavec
• Brigitte Holzinger
• Angler Heider
• Dušan Potkonjak
• i dr.

LISTA LEHR-TERAPEUTA (INDIVIDUALNIH TERAPEUTA)

Za sve edukante:
• Zdravko Bokulić
• Nikica Hamer Vidmar
• dr. sc. Ljiljana Igrić
• Sonja Jirasek
• dr. sc. Radojka Kraljević
• Zdenka Pantić
• Mirjana Šimunović Škunca
• Blaž Topolovac
• mr. sc. Ivan Vračić

Samo za edukante u edukaciji za savjetovatelja/socioterapeuta:
• Alemka Guštin
• Irena Habazin
• Vesna Hude 

 

LISTA SUPERVIZORA

• Zdravko Bokulić
• Ljiljana Igrić
• Zdenka Pantić
• Mirjana Šimunović Škunca
• Blaž Topolovac

LISTA MENTORA ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA:

• Ljiljana Igrić
• Radojka Kraljević
• Zdenka Pantić
• Ivan Vračić